räddningstjänsten LAHOLM BRAND LÄGENHET brandbil i udrykning Feuerwehr auf Einsatzfahrt 緊急走行 消防車

räddningstjänsten LAHOLM BRAND LÄGENHET brandbil i udrykning Feuerwehr auf Einsatzfahrt 緊急走行 消防車
タイトルräddningstjänsten LAHOLM BRAND LÄGENHET brandbil i udrykning Feuerwehr auf Einsatzfahrt 緊急走行 消防車
URLhttps://www.youtube.com/watch?v=oEjYtfeWbN0
公開日2022-05-01 06:01:30
再生時間01:47

hävare 8030 från laholm köra till brand i lägenhet på vindilsvägen i rotorp halmstad

skylift 8030 from laholm drive to apartmentfire on vindilsvägen in halmstad.

14-4 2022

laholm brandstation kender jeg ikke så godt har kun ventet på den en gang. men det er en forholdsvis stor brandstation med en hel del forskellige køretøjer og gæstvenlige brandfolk.

stationen er mest deltidsbemandet men i hverdagens dagtimer er der en smule dagpersonale og til tider også indsatsleder som samarbejder med räddningstjänsten båstad om indsatsledertjansen.

nogle i dagpersonalet som kører også med på de større udrykninger som bygningsbrand og trafikulykker. derudover rykker de også ud ifb med ambulancekald/sjukvårdslarm.

stationen kører cirka 400-500 årlige kald og endnu mere når indsatsleder også er der.
så over en hel dag burde muligheden være der for en udrykning.

vente milijøet på brandstationen er måske ikke det bedste. der er ikke så meget plads mellem garage og den meget trafikkerede vej som er den mest benyttede hovedvej når man skal ud og ind ad byen. stationen har udkaldssignaler via højtaler men der er kun indendørs højtalerlyd.

man kan godt hører det ude fra men man skal holde sig tæt til brandstationen.

vejen foran brandstationen er også benyttet af ambulance og politi når de skal ud og ind ad byen så der burde også komme udrykning en gang imellem.

i sjældne tilfælde kan man også fange udrykning fra andre brandstationer.

ON ENGLISH

laholm fire station I do not know so well have only waited for here one time. but it is a relatively large fire station with quite a few different vehicles and guestfriendly firefighters.

the station is mostly parttime manned but in everyday daytime hours there are a bit of day staff and sometimes also the commandcar who collaborates with the räddningstjänsten båstad on the firechief watch.

some in the day staff drive also with on the major emergencies such as building fires and traffic accidents. in addition they also drive out to first respondcalls.

the station drive around 400-500 yearly calls and even more when the commandcar is also there.
so over a whole day the opportunity should be there for an emergency.

the waiting environment at the fire station may not be the best. there is not much space between the garage and the very busy road which is the most used main road when going in and out of the city. the station has call signals via speaker but there is only indoor speaker sound.

you can hear it from outside but you have to stay close to the fire station.

the road in front of the fire station is also used by ambulances and police when they go in and out of the city so there should also be an emergency once in a while.

in rare cases you can also catch emergency response from other fire stations.

https://www.youtube.com/user/redningsstation/community

fronten

forside


https://www.facebook.com/redningsstation
https://www.instagram.com/redningsstation

#räddningstjänstenlaholm #laholmbrandstation #scaniatrucks

消防車カテゴリの最新記事