region skåne HÖGANÄS AMBULANS 9410 i utryckning rettungsdienst auf Einsatzfahrt 緊急走行 救急車

region skåne HÖGANÄS AMBULANS 9410 i utryckning rettungsdienst auf Einsatzfahrt 緊急走行 救急車
タイトルregion skåne HÖGANÄS AMBULANS 9410 i utryckning rettungsdienst auf Einsatzfahrt 緊急走行 救急車
URLhttps://www.youtube.com/watch?v=Y1wT0jGPtNQ
公開日2022-06-14 23:30:58
再生時間01:07

ambulans 9410 från höganäs

ambulance 9410 from höganäs

10-6 2022

höganäs brandstation ligger i byen höganäs lidt nord for helsingborg. brandstationen ligger lige uden for centrum og er faktisk en gammel fabriksbygning. det ses også tydeligt på brandstation da den udefra kan virke en smule rå og ikke så indbydende.

indenfor i garagen er det noget helt andet hvor man har bygget garage værksteder og øvelsesanlæg i den gamle fabriks store haller med højt til loftet og har i det hele taget en ret fed indretning.

brandstationen er også den eneste i kommunen og er døgnbemandet med 3 mand.
i dagtimerne er der en ekstra brandmand i dagberedskab og ved siden af er der deltidsfolk som kan kaldes til stationen hele døgnet.

brandfolkene bemander den ganske store vognpark som udover at bestå af de traditionelle sprøjter stige og tankvogn så er her også et større antal specialkørertøjer her under et regionalt højderedningsberedskab samt flere enheder til brand & redning i svært terræn med mere.

brandberedskabet kører cirka 400 gange årligt så der burde være chance for at fange dem over en hel dag.

på stationen er der dog kun indendørs udkaldslyd så man skal enten være tæt på brandstationen eller for alvor holde øje med porte.

et andet problem er også at der 2 udgange som begge bruges jævnligt. så det kan være svært at vide hvilken retning man skal løbe hen hvis man skal fange en god udkaldsvideo.

på stationen er der også en ambulance som også kan fanges. her kan det dog være svært at fange en god video da der er 2 udgange og der bliver ofte først bliver sat blink og sirene på hen mod udgangen.

en af udgangende fra brandstationen er ud til kullagatan hvor der også indimellem kan komme udrykning forbi med politi eller ambulance.

de fleste udrykninger som kommer ude fra og skal mod mölle eller kullaberget komme via den vej.

ON ENGLISH

höganäs fire station is located in the town höganäs a little north of helsingborg. the fire station is located just outside the citycenter and is actually an old factory building. it is also clearly visible at the fire station as it can seem a bit raw and not so inviting from the outside.

inside the garage it is something completely different where they have built firegarage workshops and exercise facilities in the old factory’s large halls with high ceilings and generally have a pretty cool interior.

the fire station is also the only one in the municipality and is manned around the clock with 3 men.
during the day there is an extra firefighter in daywatch and further to it there are parttime people who can be called to the station around the clock.

the firefighters man the quite large vehicle fleet which consisting of the traditional pumps ladder and tanker, there is also a larger number of special vehicles among a regional highrescue unit as well as several units for fire & rescue in difficult terrain and more.

the fire brigade drive arpóund 400 calls a year so there should be a chance to catch them over an entire day.

at the station however there is only indoor call sound so you must either be close to the fire station or seriously keep an eye on gates.

another problem is also that there are 2 outways both of which are used regularly. so it can be difficult to know which direction to run if you are to capture a good call video.

at the station there is also an ambulance which can also be caught. here, however it can be difficult to capture a good video as there are 2 exits and they often turn lights and siren on when they are near the exitway.

one of the exits from the fire station is out to kullagatan where there can also some times be an emergency past with police or ambulance.

the most emergencies that come from outside where go to mölle or kullaberget drive via that road.

#mercedesambulance #regionskåne #mercedessprinter

救急車カテゴリの最新記事