region skåne ESLÖV AMBULANS 9310 i utryckning rettungsdienst auf Einsatzfahrt 緊急走行 救急車

region skåne ESLÖV AMBULANS 9310 i utryckning rettungsdienst auf Einsatzfahrt 緊急走行 救急車
タイトルregion skåne ESLÖV AMBULANS 9310 i utryckning rettungsdienst auf Einsatzfahrt 緊急走行 救急車
URLhttps://www.youtube.com/watch?v=anZZRMRpH0c
公開日2022-06-06 01:43:37
再生時間00:58

ambulans 9310 från eslöv

ambulance 9310 from eslöv

3-6 2022

eslöv stationen er delt mellem räddningstjänsten syd og region skåne.
det er en station med gode vente forhold i et rart og grønt milijø.

godt nok i et lidt kedeligt industrikvarter i udkanten af byen men alligevel fornemmer man landområderne bag brandstationen hvor også en vigtig ringvej går nordøst om byen.

på trods af at der i eslöv kun bor omkring 18.000 indbyggere i byen er der alligevel en rimelig høj bemanding med 5 mand på fuldtid + yderligere deltidsfolk.

de har endelig ikke så stor en vognpark kun sprøjte tanksprøjte og lift som bruges operativt. derudover er der også 2 ambulancer som man også kan fange.

brandbilerne kører cirka 500 gange årligt så der burde være rimelig mulighed for at fange dem over en hel dag. ambulancerne vil man som oftest kunne fange nogle gange dagligt.

man skal dog være lidt mere opmærksom på dem da de har garage på bagsiden. men der er et vindusparti hvor man lige knap kan se når en af dem kører ud samt at gitterporten til baggården går op.

hvis brandbilerne skal ud at kører er der udendørs stationskald så her er man ikke i tvivl.

den lille industrivej som stationen ligger på er rimelig kedelig uden forbikørende udrykning. men man vil oftest dagligt opleve udrykning på ringvejen bag brandstationen. man skal dog bare være meget hurtig for at få en god video af det.

hvis brandbilerne ikke er hjemme kan et alternativ være at gå over til rundkørslen få hundrede meter fra brandstationen hvor der er en lille høj og man kan derfor få et godt view over rundkørslen og tilkørselsveje og evt fange lidt udrykning.

ON ENGLISH

eslöv station is divided between the räddningstjänsten syd and region skåne.
it is a station with good waiting conditions in a nice and green environment.

well enough in a slightly boring industrial area on the outskirts of the city but still you sense the country areas behind the fire station where also an important ring road runs northeast of the city.

despite the fact that eslöv only has about 18,000 inhabitants in the city, there is still a reasonably high staff with 5 men full-time + additional part-time people.

they finally do not have as large a fleet only pump tankpump and skylift which is used operationally. in addition there are also 2 ambulances which you can also catch.

the fire trucks drive about 500 times a year so there should be a reasonable chance of catching them over an entire day. the ambulances will usually be able to catch a few times a day.

however you should pay a little more attention to them as they have garage at the back. but there is a window section where you can barely see when one of them drive out and that the lattice gate to the backyard opens.

if the fire trucks are going out to drive there is outdoor station call so here there is no doubt.

the small industrial road on which the station is located is reasonably boring with no passing emergency. but you will most often experience daily emergency response on the ring road behind the fire station. however you just has to be very quick to get a good video of an emergency there.

if the fire trucks are not at home, an alternative may be to go over to the roundabout a few hundred meters from the fire station where there is a small view and you can therefore get a good view of the roundabout and access roads and possibly catch a little emergency.

https://www.youtube.com/user/redningsstation/community

fronten

forside


https://www.facebook.com/redningsstation
https://www.instagram.com/redningsstation

#vwcrafter #regionskåne #ambulanseslöv

救急車カテゴリの最新記事