falck GLADSAXE AMBULANCE A06 i udrykning rettungsdienst auf Einsatzfahrt 緊急走行 救急車

falck GLADSAXE AMBULANCE A06 i udrykning rettungsdienst auf Einsatzfahrt 緊急走行 救急車
タイトルfalck GLADSAXE AMBULANCE A06 i udrykning rettungsdienst auf Einsatzfahrt 緊急走行 救急車
URLhttps://www.youtube.com/watch?v=SAoEycHLSFY
公開日2022-05-25 00:00:14
再生時間01:12

ambulance a06 kører fra st.gladsaxe i københavn

ambulance a06 drive from st.gladsaxe in copenhagen

20-5 2022

gladsaxe brandstation er belliggende i beredskab øst som er det nordlige beredskab i storkøbenhavn. stationen er 1 af 4 og ligger lige i midten af beredskab øst.

det er en ganske spændende og ganske stor brandstation med 2 slukningstog + et antal specialkøretøjer.

stationen er bemandet med 6 mand på fuldtid derudover deltidsbrandfolk som kan kaldes ind.
på stationen er der også placeret hovedadministration og man ser derfor jævnligt 1 af de 2 indsatslederbiler i hverdagens dagtimer holde omme i baggården det giver selvfølgelig ekstra mulighed for udrykning.

fuldtidsholdet kører cirka 700 gange årligt så der skulle være mulighed for at fange dem over en hel dag. de kører næsten altid i 2 køretøjer sprøjte oftest efterfuldt af en drejestige nogle gange en tankvogn i stedet.

cirka 100 gange årligt kan man også opleve deltiden kører med og man kan derfor fange nogle ganske store udkald hvis man er heldig.

stationen huser også 4 ambulancer som man også jævnligt kan fange i udrykning.

stationen er ganske gæst venlig og der er tit en form for øvelsesaktivitet i hverdagen oftest omme bag som måske også er det bedste sted at sidde især hvis indsatslederbilerne også er der.
det er bagfra også nemmere at hører udkaldsklokken når den ringer især hvis nogle af portende i brandgaragen er åbne.

foran kan man også sidde. her skal man dog holde øje med porten da det er svært at hører klokken ringe.

ude foran kører også vandtårnsvej det er dog ganske sjældent der er forbipasserende udrykning der.

hvis brandbilerne er ude at kører kan man i mellemtiden evt gå ned til det forholdsvis nærliggende gladsaxe ringevej hvor der er rimelig god mulighed for at fange lette udrykningskøretøjer især i nogle af de store trafikkryds.

gladsaxe fire station is located in beredskab øst, which is the northern fire service in greater copenhagen. the station is 1 of 4 and is located right in the middle of beredskab øst.

it is a very exciting and quite large fire station with 2 fire crews + a number of special vehicles.

the station is staffed with 6 men full time in addition also retained firefighters who can be called in.
at the station there is also a main administration and you therefore regularly see 1 of the 2 command cars in the everyday daytime hours in the backyard which of course gives extra opportunity for emergency response.

the fulltime crew drive around 700 times a year so there should be an opportunity to catch them over an entire day. they almost always drive in 2 vehicles pump most often followed by a ladder sometimes a watertanker instead.

about 100 times a year you can also experience the retained crew driving with and you can therefore catch some quite large calls if you are lucky.

the station also houses 4 ambulances which you can also regularly catch in an emergency.

the station is quite guest friendly and there is often a form of exercise activity in everyday most often in the backyard which may also be the best place to sit especially if the commandcar also are there.
it is also easier to hear the alarm bell from behind when it rings especially if some of the gates in the fire garage are open.

on the front you can also sit here but you have to keep an eye on the gate as it is difficult to hear the bell ring.

out in front also runs vandtårnsvej however it is quite rare there is passing emergency there.

if the fire trucks are out driving you can in the meantime possibly go down to the relatively nearby gladsaxe ringvej where there is a reasonably good opportunity to catch light emergency vehicles especially in some of the major traffic intersections.

https://www.youtube.com/user/redningsstation/community

fronten

forside


https://www.facebook.com/redningsstation
https://www.instagram.com/redningsstation

#falckgladsaxe #ambulanceudrykning #mercedessprinter

救急車カテゴリの最新記事