region skåne MALMÖ AMBULANS 9150 i utryckning rettungsdienst auf Einsatzfahrt 緊急走行 救急車

region skåne MALMÖ AMBULANS 9150  i utryckning rettungsdienst auf Einsatzfahrt 緊急走行 救急車
タイトルregion skåne MALMÖ AMBULANS 9150 i utryckning rettungsdienst auf Einsatzfahrt 緊急走行 救急車
URLhttps://www.youtube.com/watch?v=2mXsBdXGTfU
公開日2021-10-11 06:15:42
再生時間01:16

ambulans 9150 från malmö region skåne fångat på admiralsgatan malmö

ambulance 9150 from malmo region catched on admiralsgatan malmo

6-8 2021

https://www.youtube.com/user/redningsstation/community

fronten

forside


https://www.facebook.com/redningsstation
https://www.instagram.com/redningsstation

#admiralsgatan #malmö #ambulans

救急車カテゴリの最新記事