falck KIRKE HVALSØ AMBULANCE (3833) i udrykning rettungswagen auf Einsatzfahrt 緊急走行 救急車

falck KIRKE HVALSØ AMBULANCE (3833) i udrykning rettungswagen auf Einsatzfahrt 緊急走行 救急車
タイトルfalck KIRKE HVALSØ AMBULANCE (3833) i udrykning rettungswagen auf Einsatzfahrt 緊急走行 救急車
URLhttps://www.youtube.com/watch?v=oVz3jKsjSHM
公開日2023-11-02 04:09:32
再生時間01:10

ambulance 3833 rykker ud fra falck i kirke hvalsø

ambulance 3833 respond from falck in kirke hvalsø

29-9 2023

https://www.youtube.com/user/redningsstation/community

fronten

forside


https://www.facebook.com/redningsstation
https://www.instagram.com/redningsstation

#falckkirkehvalsø #kirkehvalsøbrandstation #falckambulance

救急車カテゴリの最新記事