falck SLAGELSE AMBULANCE i udrykning rettungsdienst auf Einsatzfahrt 緊急走行 救急車

falck SLAGELSE AMBULANCE i udrykning rettungsdienst auf Einsatzfahrt 緊急走行 救急車
タイトルfalck SLAGELSE AMBULANCE i udrykning rettungsdienst auf Einsatzfahrt 緊急走行 救急車
URLhttps://www.youtube.com/watch?v=dovrVBAHuYc
公開日2022-11-08 04:17:00
再生時間01:19

ambulance xxxx kører fra slagelse

ambulance xxxx drive from falck in slagelse

27-10 2022

https://www.youtube.com/user/redningsstation/community

fronten

forside


https://www.facebook.com/redningsstation
https://www.instagram.com/redningsstation

#falckslagelse #ambulanceredder #udinatten

救急車カテゴリの最新記事