VÄXJÖ AUTOMATLARM SKOLA värends räddningstjänst brandbil i utrycning fire truck respond 緊急走行 消防車

VÄXJÖ AUTOMATLARM SKOLA värends räddningstjänst brandbil i utrycning fire truck respond 緊急走行 消防車
タイトルVÄXJÖ AUTOMATLARM SKOLA värends räddningstjänst brandbil i utrycning fire truck respond 緊急走行 消防車
URLhttps://www.youtube.com/watch?v=P_yQz-Z8z8g
公開日2022-09-08 03:25:16
再生時間02:01

befälsbil 1080 + basisenhet 1020 + stegbil 1030 från växjö brandstation köra till automatlarm på drabantvägen i teleborg växjö

commandcar 1080 + basicunit 1020 + ladder 1030 from växjö fire station drive to automatic fire alarm on drabantvägen in teleborg växjö

31-7 2022

https://www.youtube.com/user/redningsstation/community

fronten

forside


https://www.facebook.com/redningsstation
https://www.instagram.com/redningsstation

#växjöbrandstation #värendsräddningstjänst #insatsledare

消防車カテゴリの最新記事