ny lægebil i udrykning fra REGION HOVEDSTADEN notarzt einsatzfahrt 緊急走行 救急車 doctorcar respond

ny lægebil i udrykning fra REGION HOVEDSTADEN notarzt einsatzfahrt 緊急走行 救急車 doctorcar respond
タイトルny lægebil i udrykning fra REGION HOVEDSTADEN notarzt einsatzfahrt 緊急走行 救急車 doctorcar respond
URLhttps://www.youtube.com/watch?v=zbcuWdjiWzg
公開日2022-07-09 19:39:31
再生時間01:02

lægebil l09 fra region hovedstaden fanget på roskildevej i københavn

mediccar l09 from region hovedstaden catched on roskildevej in copenhagen

7-7 2022

udrykningsvideoen er fanget i krydset roskildevej ved nordens plads på ydre frederiksberg.

her er der oftets flere gange dagligt udrykning forbi ad den lange og lige roskildevej som går fra centrum af københavn og skærer igennem mod vest helt ud til roskilde.

det vil oftest være ambulancer og politi som gerne kommer forbi hver dag.
lægebiler kan også ses oftest enten fra hovedbrandstation en eller hvidovre.

brandvæsnet kan man også være heldig at fange. her vil det oftest være st.frederiksberg som er lokalstation i området.

frederiksberg bruger bl.a jævnligt vejen hvis de skal ud at supplere i vestegnen.

hvis man er rigtig heldig er der også mulighed for at fange brandbiler fra hovedbrandstationen eller gearhallen og meget sjælne gange fra andre brandstationer.

en anbefaling kunne være at gå længere mod vest cirka 1.200 km hvor roskildevej møder peter bangsvej.
her burde chancen for udrykninger være endnu større eller i det hele taget bare nogle af de store nærliggende store vejkryds langs den lange roskildevej.

ON ENGLISH

the emergency video was captured at the intersection of roskildevej at nordens plass on the outer frederiksberg.

here there are often several daily emergency passes along the long and straight roskildevej which runs from the center of copenhagen and cuts through to the west all the way to roskilde.

it will most often be ambulances and police who come by every day.
mediccars can also be seen most often from the main fire station or hvidovre.

the fire brigade can you also be lucky to catch. here it will most often be st.frederiksberg which is the local station in the area.

frederiksberg regularly uses the road if they have to supplement in the westcopenhagen.

if you are really lucky there is also the opportunity to catch fire trucks from the main fire station or gearhallen and very rare emergencies from other fire stations.

a recommendation could be to go further west approximately 1,200 km where roskildevej meets peter bangsvej.
here the chance of emergencies should be even greater or at all just some of the large nearby major road junctions along the long roskildevej.

https://www.youtube.com/user/redningsstation/community

fronten

forside


https://www.facebook.com/redningsstation
https://www.instagram.com/redningsstation

#regionhovedstaden #roskildevej #vwtoureg

救急車カテゴリの最新記事