falck SLAGELSE AMBULANCE XXXX i udrykning rettungsdienst auf Einsatzfahrt 緊急走行 救急車

falck SLAGELSE AMBULANCE XXXX i udrykning rettungsdienst auf Einsatzfahrt 緊急走行 救急車
タイトルfalck SLAGELSE AMBULANCE XXXX i udrykning rettungsdienst auf Einsatzfahrt 緊急走行 救急車
URLhttps://www.youtube.com/watch?v=ge9vt-xvT8Y
公開日2022-07-03 04:53:49
再生時間01:09

ambulance xxxx kører fra falck i slagelse

ambulance xxxx drive from falck in slagelse

30-6 2022

stationen i slagelse er en kombineret brand og ambulancestation. det er en af de største redningsstationer i det vestlige sjælland og er også en udmærket station at vente på. stationen ligger på en stille vej med god venteplads i et grønt område.

brandberedskabet på stationen er på deltid så brandfolkene møder ind fra gaden ved alarm. det sker cirka 350 gange om året så over en hel dag og med lidt held er der en rimelig reel mulighed for et udkald.

brandvognparken er forholdsvis betydelig og rummer også et par specialkøretøjer.

udrykningerne vil oftest være med 1 til 3 køretøjer.
den nemmeste at fange er selvfølgelig første sprøjten men der er også god mulighed for at fange tankvogn eller stige lidt sjældnere tilfælde kan det være deres redning/kemivogn.

på stationen er der også ambulancer som også kan fanges oftest et par gange dagligt med udrykning.

redningsstationen ligger faktisk også lige ved siden af politistationen. her vil der også næsten hver dag være udrykning fra men det kan dog være rimelig svært at opdage i tide hvis man også skal have et øje på brandstationen.

antvorskov alle som er den lille vej brandstationen ligger på er der som udgangspunkt aldrig udrykning på. der kan dog til tider være lidt ude på den store vej søndre ringgade som løber bag brandstationen her skal man dog være meget hurtig på benende for at fange noget.

man vil ganske ofte kunne hører ambulanceudrykning. det vil oftest være ambulancer som skal til byens hospital de kommer desværre ofte ikke forbi ved brandstationen men drejer i stedet af længere nede på ringgaden omkring motorvejsafkørslen.

ON ENGLISH

the station in slagelse is a combined fire and ambulance station. it is one of the largest rescue stations in west sjælland and is also an ok station to wait on. the station is located on a quiet road with good waiting space in a green area.

the fire service at the station is parttime so the firefighters come in from the street by alarm. it happens around 350 times a year so over a whole day and with a little luck there is a reasonably real opportunity for a call.

the fire truck fleet is relatively significant and also houses a few special vehicles.

the emergencies will most often be with 1 to 3 vehicles.
the easiest to catch is of course the first pump but there is also a good opportunity to catch a watertanker or the ladder a little less often it can be their rescue / hazmatruck.

at the station there are also ambulances which can also be caught most often a couple of times a day with emergency.

the rescue station is actually also right next to the police station. here there will also be an emergency call almost every day, but it can be fairly difficult to detect in time if you also have to keep an eye on the fire station.

antvorskov alle who is the small road the fire station is on is basically never an emergency. however there can sometimes be a little out on the main road søndre ringgade which runs behind the fire station but here you have to be very quick on the legs to catch something.

you will quite often be able to hear ambulance calls. it will most often be ambulances that go to the city hospital they unfortunately often do not pass by the fire station but instead turn further down the ring road around the motorway exit.

https://www.youtube.com/user/redningsstation/community

fronten

forside


https://www.facebook.com/redningsstation
https://www.instagram.com/redningsstation

#falckambulance #falckslagelse #rodriguezlopezauto

救急車カテゴリの最新記事