lolland falster brandvæsen falck ST.NYK ABA SKOLE brandbil i udrykning fire truck respond 緊急走行 消防車

lolland falster brandvæsen falck ST.NYK ABA SKOLE brandbil i udrykning fire truck respond 緊急走行 消防車
タイトルlolland falster brandvæsen falck ST.NYK ABA SKOLE brandbil i udrykning fire truck respond 緊急走行 消防車
URLhttps://www.youtube.com/watch?v=hK3sf2yfJTs
公開日2022-06-27 21:38:58
再生時間03:34

sprøjte 1929 + tankvogn 1934 fra nykøbing falster kører til automatisk brandalarm på merkurs plads i nyk f

pump 1929 + watertanker 1934 from nykøbing falster drive to automatic fire alarm on merkurs plads in nyk f

23-6 2022

stationen i nykøbing falster er en af sydøstdanmarks største redningsstationer som også er placeret i sydhavsøernes største by nemlig nykøbing med cirka 17.000 indbyggere.

brandstationen er placeret i stort grønt område hvilket giver et dejligt ventemilijø med god plads. brandberedskabet på stationen er på deltid så de vil typisk komme ude fra byen når der er alarm.

deltidsbrandmændende bemander en rimelig stor vognpark svarende til 2 slukningstog og med traditionelle kørertøjstyper.

stationen er en af de 3 centrale hovedstationer i det der hedder lolland falster brandvæsen og assisterer jævnligt med 1 eller flere køretøjer til mange af de små eller mindre land stationer.

de mest normale køretøjer at fange vil typisk være første sprøjten og eller tanvogn nogle gange efterfulgt med en stige de kører tit rimelig store udkald med cirka 3 køretøjer så man kan derfor ofte fange nogle rimelige store udkald.

når der er udkald går en af potende op og ventilationen går i gang. det sker cirka 300 gange årligt så man skal da være lidt heldig men muligheden er rimelig over en hel dag.

på stationen er der også flere ambulancer i beredskab som også kan fanges det opleves dog ofte at de kører den kørsel 2 eller at der ingen biler er hjemme.

cirka 100 meter fra garagerne er også det rimeligt store trafikkryds gedser landevej og kringelborg alle. her kan der også ind imellem fanges udrykning oftest hver dag hvor evt en ambulance eller politibil kan fanges forbi.

ON ENGLISH

the station in nykøbing falster is one of southeast denmarks largest rescue stations which is also located in the south sea islands largest city namely nykøbing with approximately 17,000 inhabitants.

the fire station is located in a large green area which provides a nice waiting environment with plenty of space. the fire brigade at the station is parttime so they will typically come out from town when there is an alarm.

the parttime firefighters man a reasonably large fleet of vehicles wlike around to 2 firefighting crews and with traditional vehicle types.

the station is one of the 3 central main stations in what is called lolland falster brandvæsen and regularly assists with 1 or more vehicles to many of the small or smaller land stations.

the most normal vehicles to catch will typically be the first pump and a watertanker sometimes followed by a ladder they often drive reasonably large calls with about 3 vehicles so you can therefore often catch some reasonably large calls.

when there is a call one of the garage doors goes up and the ventilation starts. it happens about 300 times a year so you have to be a little lucky but the opportunity is reasonable over a whole day.

at the station there are also several ambulances on standby which can also be caught, however, it is often experienced that they drive prio 2 calls or that there are no cars at home.

about 100 meters from the garages is also the reasonably large traffic intersection gedser landvej and kringelborg alle. here you can also occasionally catch emergencies most often every day where an ambulance or police car can be caught passing by.

https://www.youtube.com/user/redningsstation/community

fronten

forside


https://www.facebook.com/redningsstation
https://www.instagram.com/redningsstation

#falckbrand #lollandfalsterbrandvæsen #mantrucks

消防車カテゴリの最新記事