hovedstadens beredskab ST.HV ABA KULTURHUS brandbil i udrykning Feuerwehr auf Einsatzfahrt 緊急走行 消防車

hovedstadens beredskab ST.HV ABA KULTURHUS brandbil i udrykning Feuerwehr auf Einsatzfahrt 緊急走行 消防車
タイトルhovedstadens beredskab ST.HV ABA KULTURHUS brandbil i udrykning Feuerwehr auf Einsatzfahrt 緊急走行 消防車
URLhttps://www.youtube.com/watch?v=X_Zhs9jlFkw
公開日2022-06-23 03:33:46
再生時間01:15

reserve sprøjte m107 kører fra st.hvidovre kører til automatisk brandalarm på rødovre parkvej i rødovre københavn

spare pump m107 drive from st.hvidovre to automatic fire alarm on rødovre parkvej in rødovre copenhagen

22-6 2022

st.hvidovre er en af storkøbenhavns bedst placerede redningsstationer lige ud til den traffikerede avedøre havnevej som skærer igennem hvidove og rødovre kommune samt tæt på tilkørsel til holbækmotorvejen som forbindelse til hele det storkøbenhavnske motorvejsnet.

stationen huser falck på den ene side som har nok har danmarks største autohjælpsstation. på den anden side er hovedstadens beredskab som har ambulancer samt brandbiler.

hvidovre er en af danmarks bedste og største redningsstationer at vente på udrykning. den er især hver at vente på hvis vejret er godt. det fedeste sted at vente er på den anden side af vejen hvor du har det bedste overblik over stationen og dens udrykningsaktivitet. det kræver dog at det ikke er regnvejr.

udrykningsaktivitet er der som regel masser af.
hos falck er det især tavlevognen hvor en af 4 er fast bemandet i dagtimerne. tavlevognene kører flere gange hver dag.

hvis du er heldig kan du også fange en af ladvognene i udrykning. især i myldretiden kan man oftest forvente flest udrykninger fra falck siden.

på den anden side er hovedstadens beredskab.
her er der placeret 3 ambulancer som selvfølgelig også burde kunne fanges flere gange hver dag.

derudover er der også 6 brandmænd på døgnvagt som kører cirka 3 gange dagligt så der burde også være god mulighed for at fange dem.

de kører tit med sprøjten alene men der er også rimelig mulighed for at fange et af følgekøretøjerne oftest stige eller tankvogn.

på avedøre havnevej er der også passerende udrykning på hver dag her er det oftest ambulancer til det nærliggende hvidovre hospital. ellers er der også jævnligt politi.

hvis man er heldig kan man også fange forbi passerende lægebil eller nogle gange brandbiler fra andre brandstationer.

hvis eventuelt brandbilerne er ude at kører kan man gå til det nærliggende motorvejskryds avedøre havnevej x holbækmotorvejen her er der bl.a et flot view ind over københavn samt et flot view udover motorvejen til begge sider samt avedøre havnevej til begge sider.

det giver nogle gode muligheder for udrykningsoptagelser som der mange af hver dag i motorvejskrydset.

her bl.a grundet den nærliggende redningsstation samt hvidovre hospital.

ON ENGLISH

st.hvidovre is one of Greater Copenhagens best located rescuestations right next to the busy avedøre havnevej which cuts through Hvidove and rødovre municipality and close to the access to the highway as a connection to the entire Greater Copenhagen highway network.

the station houses falck on the one side which probably has denmark’s largest towtruck station. on the other hand is hovedstadens beredskab which have ambulances and fire engines.

hvidovre is one of Denmark’s best and largest rescue stations to wait for an emergency. it is especially each to wait for if the weather is good. the coolest place to wait is on the other side of the road where you have the best overview of the station and its emergency activity. however it requires that it is not raining.

emergency activity there is usually alot of.
at falck it is especially the road safety unit where one of 4 is permanently manned during the daytime. the road safety unit drive several times each day.

if you are lucky you can also catch one of the towtrucks in emergency. especially during rush hour you can most often expect most emergencies from the falck side.

on the other side is hovedstadens beredskab.
here are 3 ambulances which of course should also be able to be caught several times every day.

in addition there are also 6 firefighters on round the clock who drive about 3 times a day so there should also be a good opportunity to catch them.

they often drive with the pump alone but there is also a reasonable opportunity to catch one of the follow vehicles most often ladder or watertanker.

on avedøre havnevej there is also passing emergencys every day here it is most often ambulances to the nearby hvidovre hospital. otherwise there are also regular policecars.

if you are lucky you can also catch past passing mediccars or sometimes fire trucks from other fire stations.

if the fire engines are out driving you can go to the nearby highway junction avedøre havnevej x holbækmotorvejen here there is a nice view over Copenhagen and a nice view over the highway to both sides and avedøre havnevej to both sides.

it provides some great opportunities for emergency shooting and there are many of them every day at the highway intersection.

https://www.youtube.com/user/redningsstation/community

fronten

forside


https://www.facebook.com/redningsstation
https://www.instagram.com/redningsstation

#hvidovrebrandstation #volvotrucks #hovedstadensberedskab

消防車カテゴリの最新記事