beredskab 4k ST.HT ABA SKOLE brandbil i udrykning Feuerwehr auf Einsatzfahrt 緊急走行 消防車

beredskab 4k ST.HT ABA SKOLE brandbil i udrykning Feuerwehr auf Einsatzfahrt 緊急走行 消防車
タイトルberedskab 4k ST.HT ABA SKOLE brandbil i udrykning Feuerwehr auf Einsatzfahrt 緊急走行 消防車
URLhttps://www.youtube.com/watch?v=jxxFViDcpPw
公開日2022-06-20 22:56:49
再生時間02:12

sprøjte htm1 + tankvogn htv1 fra st.tåstrup kører til automatisk brandalarm på skolebakken i hedehusende

pump htm1 + watertanker htv1 from st.taastrup drive to automatic firealarm on skolebakken in hedehusende

16-6 2022

tåstrup brandstation er en af storkøbenhavns største brandstationer.
der er køretøjer op til 2 slukningstog og de bemandes af 6 fuldtids brandfolk samt brandfolk på deltid.

stationen har cirka 800 årlige udkald så der burde være god mulighed for at fange dem over en hel dag.
mange af turene er ofte kun med et køretøj enten sprøjte eller tankvogn. nogle gange både sprøjte og tankvogn.

når tankvognen kører alene vil det oftest være som supplement til nabostationen greve som kun har en sprøjte.

hvis man er rigtig heldig kan man også fange specialkøretøjer her i blandt stigevogn eller kemivogn eller større kald hvor deltiden også skal med.

stationen ligger på et ganske stort og grønt område.
men stationen har desværre ingen stationskald så man er desværre tvunget til at blive og holde øje med portende for at fange dem.

stationen har 2 forskellige udkørsler det kan derfor nogle gange være lidt svært at vide hvilken vej de kører.
men langt de fleste gange kører de ud ved hveen boulevard.

stationen har også 2 ambulancer i beredskab samt ladvogne. ambulancerne kører jævnligt udrykning.
ladvognene er meget sjældent.

det er også ganske svært at fange gode ambulancekald i tåstrup da de ofte kører ud ved hveen boulevard hvor man ikke kan holde øje med ambulancegaragen.

hvis man er lidt hurtig på benene og kan hører udrykning kan det med fordel betale sig at løbe mod den tæt traffikerede rundkørsel ved hveen boulevard x roskildevej i hjørnet af brandstationens store grund.

her kommer der oftest udrykning nogle gange dagligt.
her oftest ambulancer eller politi. nogle gange en lægebil.

tåstrup fire station is one of Greater Copenhagens largest fire stations.
there are vehicles up to 2 fire crews and they are manned by 6 fulltime firefighters as well as retained firefighters.

the station has about 800 yearly calls so there should be a good opportunity to catch them over an entire day.
many of the trips are often only with one unit either pump or watertanker. sometimes both pump and tanker.

when the tanker is driving alone it will most often be to the neighboring station greve who only has a pump.

if you are really lucky you can also catch special units here including a ladder or hazmat unit or larger calls where the retained also are included.

the station is located on a fairly large and green area.
but the station unfortunately has no station call so you is unfortunately forced to stay and keep an eye on the garageports to catch them.

the station has 2 different exits it can therefore sometimes be a little difficult to know which way they are driving.
but most of times they drive out at hveen boulevard.

the station also has 2 ambulances on standby as well as towtrucks. the ambulances run emergency regularly.
the towtrucks are very rare to catch.

it is also quite difficult to catch good ambulance calls in tåstrup as they often drive out at hveen boulevard where you can not keep an eye on the ambulance garage.

if you are a little quick on your feet and can hear emergency services, it pays to run towards the heavily trafficked roundabout at hveen boulevard x roskildevej in the corner of the fire stations large ground.

here there is most often an emergency every day.
here most often ambulances or police. sometimes an mediccar.

https://www.youtube.com/user/redningsstation/community

fronten

forside


https://www.facebook.com/redningsstation
https://www.instagram.com/redningsstation

#tåstrupbrandstation #beredskab4k #scaniatrucks

消防車カテゴリの最新記事