region skåne ÄNGELHOLM AMBULANS 9380 i utryckning rettungsdienst auf Einsatzfahrt 緊急走行 救急車

region skåne ÄNGELHOLM AMBULANS 9380 i utryckning rettungsdienst auf Einsatzfahrt 緊急走行 救急車
タイトルregion skåne ÄNGELHOLM AMBULANS 9380 i utryckning rettungsdienst auf Einsatzfahrt 緊急走行 救急車
URLhttps://www.youtube.com/watch?v=7k8qJFBYGPU
公開日2022-06-12 01:01:53
再生時間00:57

ambulans 9380 från ängelholm

ambulance 9380 from ängelholm

9-6 2022

ängelholm er en hyggelig by med op mod 25.000 indbyggere her har de en større redningsstation i udkanten af byens centrum hvor der både er brandbiler og ambulancer.

stationen er placeret i et livligt område med en bypark overfor og ved det ene hjørne er et af byens vigtigste trafikkryds med hovedveje som går på tværs af byen i alle retninger.

brandberedskabet er rimeligt stort i ängelholm og er faktisk nordvest skånes største brandstation.
der er både fuldtid og deltidsstyrke og har en forholdsvis stor vognpark.
de kører cirka 500 gange årligt så over en hel dag skulle der gerne være mulighed for at fange dem.

der er også udendørs udkaldssignal så man er ikke i tvivl om når de bliver kaldt.

der er også indimellem udkald hvor både fuldtids og deltidsstyken bliver afsendt og man kan derfor fange nogle ganske store udkald.
det er dog forholdsvis sjældent dette sker.

på stationen er der også en del ambulancer i beredskab som man ofte vil opleve udrykning med flere gange dagligt.

på gaden kan der også opleves udrykning indimellem især hvis man går ned i det store kryds ved brandstationen hvor der oftest nogle gange dagligt kommer ambulancer eller politi forbi.

ON ENGLISH

ängelholm is a cozy town with up to 25,000 inhabitants here they have a larger rescue station on the outskirts of the city center where there are both fire trucks and ambulances.

the station is located in a lively area with a city park opposite and at one of the corners are one of the citys main traffic junction with main roads that run across the city in all directions.

the fire station is reasonably large in ängelholm and is in fact northwest skånes largest fire station.
there is both fulltime and parttime crews and has relatively large vehicle fleet.
they drive around 500 times a year so over an entire day there should be an opportunity to catch them.

there is also outdoor call signal so you are no doubt when they are called.

there are also in beetween calls where both the fulltime and parttime crews are sent and you can therefore catch some quite large calls.
however this rarely happens.

at the station there are also a number of ambulances on standby which you will often experience emergency response with several times a day.

on the street emergency can also be experienced from time to time, especially if you go down to the large intersection by the fire station where ambulances or police usually pass by daily.

#regionskåne #ängelholmambulans #vwcrafter

救急車カテゴリの最新記事