räddningstjänsten skåne nordväst CITY 1210 + 1260 brandbil i utryckning fire truck respond 緊急走行 消防車

räddningstjänsten skåne nordväst CITY 1210 + 1260 brandbil i utryckning fire truck respond 緊急走行 消防車
タイトルräddningstjänsten skåne nordväst CITY 1210 + 1260 brandbil i utryckning fire truck respond 緊急走行 消防車
URLhttps://www.youtube.com/watch?v=X9vO_HuPLwE
公開日2022-06-04 21:19:59
再生時間01:34

släckbil 1210 + dykarbil 1260 från st.city köra på okänd larm i helsingborg

pump 1210 + diver unit 1260 from s.city drive to an unknown call in helsingborg

city brandstation i helsingborg er en af de 3 brandstationer der dækker helsingborg by. stationen er den mest centrale af de 3 og dækker hele midtbyen og den store havn og har det travleste lokaldistrict.

på trods af at det byens mest centrale brandstation så har man kun placeret en sprøjte og en dykkervogn og er faktisk byens mindste brandstation i antal køretøjer.

stationen er ligesom de andre fuldtidsbemandet med en styrke på 5 brandmænd.
mandskabet kører cirka 2-3 udkald dagligt så der er god mulighed for at fange dem over en hel dag.

mange kald bliver kørt kun med sprøjten men det er også jævnlig at dykkerbilen kører med som jo er deres eneste følgekøretøj.

stationen kan desværre være lidt lukket for offentligheden og hele brandstationens område er indhegnet hvilket gør at man bliver nød til at sidde ude på gaden.
garagen er vendt væk fra vejen og brandstationen fremstår ofte lidt kedelig.

ude på gaden er der ok plads og området omkring brandstationen er meget nyanceret med hård industri men samtidig kan man fornemme at det er en større by hvilket kan gøre det til en fed beliggenhed

men der kan også være meget råt. der er meget tung trafik med lastbiler som skal til den store godsbanegård som er nabo til brandstationen og det er svært at finde læ for regn og vind.
så det skal helst være godt vejr ellers tag ihvertfald godt med tøj på.

på brandstationens bagside er den ganske store vej södergatsviadukten som ender i centrum af byen.
vejen er ganske trafikeret men det er desværre ikke en strækning som bruges særligt meget af udrykningskøretøjer så der er ikke så tit der opleves forbipasserende udrykning.

ON ENGLISH

city ​​fire station in helsingborg is one of the 3 fire stations that cover helsingborg city. the station is the most central of the 3 and covers the entire central city and the large harbor and has the busiest local district.

despite being the city’s most central fire station it has only placed a pump and a diving unit and is in fact the helsingborgs smallest fire station in number of vehicles.

the station is like the others full time manned with a crew of 5 firefighters.
the crew runs about 2-3 calls daily so there is a good chance of catching them over a whole day.

many calls are driven only with the pump but it is also regular that the diving unit drives with which is their only follow vehicle.

the station can unfortunately be a bit closed to the public and the entire fire station area is fenced which means that you have to sit out on the street.
the garage is facing away from the road and the fire station often appears a bit boring.

out on the street there is ok space and the area around the fire station is very nuanced with heavy industry but you can also sense that it is a larger city which can make it a cool location

but it can also be very raw. there is very heavy traffic with trucks going to the large freight station which is next door to the fire station and it is difficult to find shelter from rain and wind.
so it should preferably be good weather otherwise at least have good clothes.

at the back of the fire station is the quite large road södergatsviadukten which ends in the citycenter of the city.
the road is quite busy but it is unfortunately not a stretch that is used very much by emergency vehicles so there is not often a passing emergency.

https://www.youtube.com/user/redningsstation/community

fronten

forside


https://www.facebook.com/redningsstation
https://www.instagram.com/redningsstation

#räddningstjänstenskånenordväst #cityfirestationhelsingborg #utryckningsfordon

消防車カテゴリの最新記事