räddningstjänsten KRISTIANSTAD BRAND UTE brandbil i utryckning Feuerwehr auf Einsatzfahrt 緊急走行 消防車

räddningstjänsten KRISTIANSTAD BRAND UTE brandbil i utryckning Feuerwehr auf Einsatzfahrt 緊急走行 消防車
タイトルräddningstjänsten KRISTIANSTAD BRAND UTE brandbil i utryckning Feuerwehr auf Einsatzfahrt 緊急走行 消防車
URLhttps://www.youtube.com/watch?v=x3RN3fl5Sd4
公開日2022-05-16 05:55:00
再生時間01:56

släckbil 1010 + lastvexlare med vattan 1140 från kristianstad köra till larm om brand ute

pump 1010 + hooklift with water 1140 from kristianstad drive to call about outdore fire

12-5 2022

kristianstad er den største by i nordøstskåne med lidt over 40.000 indbyggere.

brandstationen er en af mine ynglings brandstationer bl.a grundet dens nærmest perfekte beliggenhed ud til den store rundkørsel som ligger ved indkørslen til det meste af byen når man kommer fra blekinge og det meste af skåne.

brandstationen er også ganske stor og har en hel del forskellige køretøjer som de 8 mand + indsatsleder skal bemande.
de 8 mand på fuldtid kører også cirka 1.000 gange om året så der er god mulighed fort at fange et par kald i løbet af en hel dag.

på en stor del af deres udrykningerne kører de gerne 2-4 køretøjer.
så der er også nogle rimelig varierede udrykningssammensætninger som også gør at man kan fange nogle spændende kald.

stationen har et fantastisk ventemilijø i et stort grønt område som man kan fordrive ventetiden på.
der er også næsten hverdag øvelses aktiviteter bagerst på brandstationen som man også har mulighed for at følge med i udenfor indhegningen.

der udendørs udkaldstoner rundt på hele området så man er heller ikke i tvivl om hvornår der er et kald.

derudover ligger den også rigtigt godt til passerende udrykninger som kommer i rundkørslen her oftest indefra byen hvor der flere gange dagligt kommer ambulancer eller politi som skal ud af midtbyen.

hvis brandfolkene er på gaden kan det evt anbefales at gå ned til ambulance stationen ved sygehuset som ikke ligger så langt op af snapphanevägen.

on english

kristianstad is the largest city in northeastern skåne with just over 40,000 inhabitants.

the fire station is one of my favorite fire station, partly due to its almost perfect location next to the large roundabout which is located at the entrance to most of the city when you come from Blekinge and most of Skåne.

the fire station is also quite large and has a lot of different vehicles that the 8 man crew + commander can drive with.
the 8 fulltime men also drive around 1,000 times a year so there is a good opportunity to catch a few calls over an entire day.

on a large part of their emergencies they like to drive 2-4 vehicles.
so there are also some reasonably varied emergency compositions so you often can catch some exciting calls.

the station has a fantastic waiting environment in a large green area where you can wait.
there are also almost everyday exercise activities at the back of the fire station which you also have the opportunity to follow outside the enclosure.

there are outdoor call tones around the whole area so there is also no doubt about when there is a call.

in addition it is also very well located for passing emergency services that come to the roundabout here most often from inside the city where several times a day ambulances or police arrive from the city center.

if the firefighters are on the street i can recommend to go down to the ambulance station at the hospital which is not that far up the snapphanevägen.

https://www.youtube.com/user/redningsstation/community

fronten

forside


https://www.facebook.com/redningsstation
https://www.instagram.com/redningsstation

#räddningstjänstenkristianstad #scaniatrucks #kristianstadbrandstation

消防車カテゴリの最新記事