premedic AMBULANS 9160 KRISTIANSTAD i utryckning rettungsdienst auf Einsatzfahrt 緊急走行 救急車

premedic AMBULANS 9160 KRISTIANSTAD i utryckning rettungsdienst auf Einsatzfahrt 緊急走行 救急車
タイトルpremedic AMBULANS 9160 KRISTIANSTAD i utryckning rettungsdienst auf Einsatzfahrt 緊急走行 救急車
URLhttps://www.youtube.com/watch?v=Z974pTmGpro
公開日2022-05-15 19:18:40
再生時間01:02

ambulans 9160 från premedic kristianstad fångat på snapphanevägen i kristianstad

ambulance 9160 from premedic catched on snapphanevägen in kristianstad

12-5 2022

videoen er filmet i rundkørslen ved snapphanevägen lige ved kristianstads brandstation. snapphanevägen går på tværs igennem hele byen fra nord til syd og er nok en af byens mest benyttede gader når man skal ind og ud af byen da den går lige ud i motorvejsforbindelser til blekinge og resten af skåne.

både byens brandstation og ambulancestation krydser næsten altid vejen ved udkald hvilket også gør den til byens mest benyttede udrykningsvej.

videoen er som skrevet filmet lige ved brandstationen hvor man både kan fange brandbilerne der kører cirka 3 gange dagligt. samt ambulancer og politi som skal ud af byen hvilket sker flere gange dagligt.

så her er man nærmest altid sikker på at få flere udrykninger i kassen.

en anbefaling kan også være at gå lidt længere ind mod byen af snappehanevägen til ambulancestationen som ligger ved sygehuset.

on english

the video was filmed in the roundabout at snapphanevägen right by kristianstads fire station. snapphanevägen runs across the entire city from north to south and is probably one of the city’s most used streets when going in and out of the city as it goes straight into highway connections to Blekinge and the rest of Skåne.

both the city’s fire station and ambulance station almost always cross the road on call which also makes it the city’s most used emergency route.

as written the video was filmed right by the fire station where you can catch the fire trucks that drive about 3 times a day. as well as ambulances and police who have to leave the city which happens several times a day.

so here you are almost always sure to get more emergencies in the box.

a recommendation may also be to walk a little further towards the city by snappehanevägen to the ambulance station which is located by the hospital.

https://www.youtube.com/user/redningsstation/community

fronten

forside


https://www.facebook.com/redningsstation
https://www.instagram.com/redningsstation

#snapphanevägen #premedic #ambulansutryckning

救急車カテゴリの最新記事