hovedstadens beredskab ST.FB EFTERSYN brandbil i udrykning Feuerwehr auf Einsatzfahrt 緊急走行 消防車

hovedstadens beredskab ST.FB EFTERSYN brandbil i udrykning Feuerwehr auf Einsatzfahrt 緊急走行 消防車
タイトルhovedstadens beredskab ST.FB EFTERSYN brandbil i udrykning Feuerwehr auf Einsatzfahrt 緊急走行 消防車
URLhttps://www.youtube.com/watch?v=e-TO7akQsP8
公開日2022-05-15 05:28:45
再生時間01:45

sprøjte r109 fra st.frederiksberg ankommer borgmester fischersvej til melding om eftersyn for røg på frederiksberg københavn

pump r109 from st.frederiksberg arrive to borgmester fishersvej on frederiksberg to call inspection for smoke

8-5 2022

udrykningsvideoen er fanget i krydset roskildevej og den flotte dalgas boulevard på ydre frederiksberg. det er et forholdsvis stort vejkryds hvor der er udrykning flere gange dagligt.

ambulancer og politi kan tit se et par gange dagligt og med jævne mellemrum også en lægebil.

lægebilen vil oftest komme fra hovedbrandstationen ad den lange og lige roskildevej som går fra centrum af københavn og skærer igennem mod vest helt ud til roskilde.

brandvæsnet kan man også være heldig at fange. her vil det oftest være st.frederiksberg som er lokalstation i området.

frederiksberg bruger bl.a jævnligt krydset hvis de skal ud at supplere i vestegnen.

hvis man er rigtig heldig er der også mulighed for at fange brandbiler fra hovedbrandstationen eller vesterbro.

dog er roskildevej x dalgas boulevard ikke det aller bedste sted at filme udrykninger i lokalområdet.

en anbefaling kunne være at gå længere mod vest cirka 1.500 km hvor roskildevej møder peter bangsvej.
her burde chancen for udrykninger være endnu større.

ON ENGLISH

the emergency video is captured at the intersection of roskildevej and the beautiful dalgas boulevard on the outer frederiksberg. it is a relatively large intersection where there is an emergency several times a day.

ambulances and police can often see a couple of times a day and periodically also an mediccar.

the ambulance will most often come from the main fire station along the long and straight roskildevej which drive from the citycenter of copenhagen and cuts through to the west all the way to roskilde.

the fire brigade can you also be lucky to catch. here it will most often be st.frederiksberg which is the local station in the area.

frederiksberg regularly uses the intersection if they are going to supplement in the westhern copenhagen or of cource if something happen in the local area.

if you are really lucky there is also the opportunity to catch fire trucks from the main fire station or vesterbro.

however, roskildevej x dalgas boulevard is not the best place to film emergencies in the local area.

a recommendation could be to go further west about 1,500 km where roskildevej meets peter bangsvej.
here the chance of emergencies should be even better.

https://www.youtube.com/user/redningsstation/community

fronten

forside


https://www.facebook.com/redningsstation
https://www.instagram.com/redningsstation

#borgmesterfischersvej #hovedstadensberedskab #volvotrucks

消防車カテゴリの最新記事