falck FREDERIKSVÆRK AMBULANCE A51 i udrykning rettungsdienst auf Einsatzfahrt 緊急走行 救急車

falck FREDERIKSVÆRK AMBULANCE A51 i udrykning rettungsdienst auf Einsatzfahrt 緊急走行 救急車
タイトルfalck FREDERIKSVÆRK AMBULANCE A51 i udrykning rettungsdienst auf Einsatzfahrt 緊急走行 救急車
URLhttps://www.youtube.com/watch?v=smnDu5dPIl4
公開日2022-05-11 00:40:59
再生時間01:02

ambulance a51 kører fra falck i frederiksværk

ambulance a51 drive from falck in frederiksværk

6-5 2022

stationen i frederiksværk er en forholdsvis lille station i den nordlige ende af den hyggelige by cirka 12.000 indbyggere.

her har man 2 ambulancer i beredskab samt en deltidsbrandstation med 3 køretøjer underlagt frederiksborg brand & redning.

det er ganske hyggelig brandstation at vente på i nogle fine omgivelser med gæstvenlige brand & redningsfolk.

det er dog ikke her at brandbilerne kører allermest de har nemlig kun 3-4 udkald ugentligt. så man skal være meget heldig for at fange dem.

flere af udrykningerne bliver kørt med sprøjten alene men der er også mange hvor tankvognen også kører med.

på stationen er der også op til ambulancer i beredskab som oftest kan fanges nogle gange over en hel dag.

derudover ligger stationen også godt placeret i forhold til at filme forbipasserende udrykninger som skal til og fra hundested.

oftest hverdag vil der komme passerende ambulancer eller politi.
nogle gange også en lægebil og i sjældenheder brandbiler fra andre stationer her oftest frederikssund.

så hvis man ikke kommer hjem med en brandudrykning vil man som regel have et par bonusudrykninger med hjem.

ON ENGLISH

the station in frederiksværk is a relatively small station at the northern end of the cozy town with around 12,000 inhabitants.

here you have 2 ambulances on standby and a part-time fire station with 3 vehicles subject to frederiksborg brand & redning.

its quite cozy fire station to wait on in some nice surroundings with friendly fire & rescuers.

however it is not here that the fire trucks drive most because they only have 3-4 calls a week. so you has to be very lucky to catch them.

several of the emergency services are driven with the pump alone but there are also many where the watertanker also drive with.

at the station there are also up to 2 ambulances on standby which can most often be caught a couple of times over an entire day.

in addition the station is also well located in relation to filming passing emergency services who are going to and from hundested.

most often everyday there will be passing ambulances or police.
sometimes also an mediccar and in rare cases fire trucks from other stations here most often frederikssund.

so if you do not come home with a fire emergency you will usually have a few bonus emergencies with you.

https://www.youtube.com/user/redningsstation/community

fronten

forside


https://www.facebook.com/redningsstation
https://www.instagram.com/redningsstation

#falckfrederiksværk #mercedesambulance #ambulanceredder

救急車カテゴリの最新記事