roskilde brandvæsen ST.RO ILD SKRALDESPAND brandbil i udrykning Feuerwehr auf Einsatzfahrt 緊急走行 消防車

roskilde brandvæsen ST.RO ILD SKRALDESPAND brandbil i udrykning Feuerwehr auf Einsatzfahrt 緊急走行 消防車
タイトルroskilde brandvæsen ST.RO ILD SKRALDESPAND brandbil i udrykning Feuerwehr auf Einsatzfahrt 緊急走行 消防車
URLhttps://www.youtube.com/watch?v=ZpFZKrhbsKw
公開日2022-05-04 00:59:16
再生時間01:43

sprøjte rom1 fra roskilde kører til ild i skraldespand på jernbanegade i roskilde centrum

pump rom1 from roskilde drive to fire in trashcan on jernbanegade in roskilde city centre

28-4 2022

roskilde brandstation ligger i den sydøstlige udkant af byen og er blandt danmarks største brandstationer og har en ganske ikonisk arkitektur.
om den er flot? måske ikke men anderledes ihvertfald.

stationen er også en af de stationer i danmark med de bedste mandskabs og plads faceliteter.
stationen har et hav af køretøjer og omkring 40 porte med bla. 18 porte på den længste bygningsfasade og foran den primære brandgarage er der en større græsplæne med træer man evt kan sidde at vente på ganske roligt.

den store station bliver bemandet med 4 mand døgnet rundt derudover bliver deltidsbrandfolk altid kaldt ind ved udrykning som også kan afgå.

i dagtimerne er der både administrations personale indsatsleder og folk i uddanelsescenteret. så der jævnligt aktivitet på stationen og nogle af disse folk kan også indgå i udrykningen.

der er desværre ingen udkaldssignaler eller anden indikering på udrykning så det er bare med at holde øje med især de vigtigste porte.

sprøjten holder i port 9 og er det mest brugte køretøj.
derudover kører indsatsleder også på de fleste alarmer.
den er dog ikke altid på stationen.

derudover kan man også være heldig at fange en tankvogn stige eller anden sprøjten.
de mange andre specialkøretøjer skal man være vanvittig heldig for at fange.

stationen har dog ikke så mange udkald som den er stor.
der bliver kørt 500 udkald årligt så skulle da alligevel være en chance for at fange dem over en hel dag.

stationen ligger ud til vindingevej hvor der som oftest hver dag er en lille smule udrykning. det er ikke mange gange hver dag. men det sker at der kommer en politibil eller ambulance forbi.

roskilde fire station is located on the southeastern outskirts of the city and is among denmark’s largest fire stations and has a quite iconic architecture.
it is beauty? maybe not. but different at least.

The station is also one of the stations in Denmark with the best crew and space facilities.
the station has a sea of ​​vehicles and about 40 gates with 18 gates on the longest building facade and in the front of the primary fire garage there is a larger lawn with trees you can sit and wait for quite calmly.

the large station is manned by 4 men around the clock in addition retained firefighters are always called in on an alarm they sometime also depart.

during the day there are both administration commander and people in the training center. so there is regular activity at the station and some of these people may also be involved in the emergency.

unfortunately there are no call signs or other indication of a firecall so it is just a matter of keeping an eye on especially the main garage.

the pump holds in gate 9 and is the most used vehicle.
in addition the commandcar are also called on most alarms.
however it is not always at the station.

in addition you can also be lucky to catch a watertanker ladder or an other pump.
the many other special vehicles you has to be insanely lucky to catch.

however the station does not have as many calls as it is large.
around 500 calls are made yearly, so there should still be a chance to catch them over an entire day.

the station is located next to vindingevej where there is usually a little bit of emergency every day. it is not many times every day. but it happens that a police car or ambulance comes by.

https://www.youtube.com/user/redningsstation/community

fronten

forside


https://www.facebook.com/redningsstation
https://www.instagram.com/redningsstation

#roskildebrandstation #rosenbauer #scaniatrucks

消防車カテゴリの最新記事