räddningstjänsten syd ST.CENTRUM AUTOMATLARM brandbil i utryckning fire truck respond 緊急走行 消防車

räddningstjänsten syd ST.CENTRUM AUTOMATLARM brandbil i utryckning fire truck respond 緊急走行 消防車
タイトルräddningstjänsten syd ST.CENTRUM AUTOMATLARM brandbil i utryckning fire truck respond 緊急走行 消防車
URLhttps://www.youtube.com/watch?v=K7b-CwOaeK4
公開日2022-05-03 04:27:55
再生時間01:53

släckbil 1410 från st.centrum köra till automatlarm malmö

pump 1410 from st.cetrum drive to automatic fire alarm malmö

21-4 2022

centrum brandstation i malmö er måske sveriges flotteste brandstation og samtidig har den en af sveriges flotteste lokationer for en brandstation.

den smukke gamle arkitektoniske brandstation belliggende med fronten ud mod kanalen der går rundt om malmös gamle by og med bagdelen til den flotte kungsgatan i centrum af byen.

det i sig selv gør det til en brandstation der er bestemt er et besøg vær og der er gode ventemuligheder i de flotte og livlige omgivelser.

brandstationen er tilmed også en af sveriges travleste brandstationer og har imellem 1.500 og 2.000 udkald årligt så man behøver ofte ikke at vente så mange timer før de bliver kaldt.

sprøjten køre selvfølgelig oftest nogle gange alene men også jævnligt sammen med stigen.
langt de fleste udkald er med disse 2 køretøjer så det kan godt blive lidt for meget af det samme.

de har dog også andre specialkøretøjer samt dykkerbilen som dækker et større område af skåne
men det er dog forholdsvis sjældent at de for et dykkerkald.

stationen har også udkaldssignaler og de 2 lamper som hænger på hver sin side af hovedgaragen tænder ved udkald så man er som regel ikke i tvivl.

køretøjerne bemandes af fuldtidsbrandfolk som der er 7 styks af.
derudover er der også frivillige tilknyttet stationen som bl.a har nogle af specialkøretøjerne.

den godt traffikerede gade drottinggatan som brandstationen ligger på kan man også fange udrykning på oftets nogle gange hver dag hvor der gerne kommer politi eller ambulancer forbi.

hvis brandfolkene ikke er hjemme kan det evt anbefales at gå ned mod krydset til admiralsgatan 150 meter væk.
ellers nogle af de andre store kryds som også er i området.

on english

centrum fire station in malmö is perhaps swedens most beautiful fire station and at the same time it has one of swedens most beautiful locations for a firestation.

the beautiful old architectural fire station located with the front facing to the canal that goes around Malmo old town and with the back to the beautiful kungsgatan in the center of the city.

it in itself makes it a fire station that is definitely worth a visit and there are good waiting opportunities in the beautiful and lively surroundings.

The fire station is also one of Sweden’s busiest fire stations and has between 1,500 and 2,000 calls a year, so you often do not have to wait so many hours before they are called.

the pump of course drive most often sometimes alone but also regularly along the ladder.
the vast majority of calls are with these 2 vehicles so it may well be a little too much of the same.

but they also have other special vehicles as well as a divingunit which covers a larger area of ​​skåne
however it is relatively rare that they got a diving call.

the station also has call signals and the 2 lamps that hang on each side of the main garage turn on when they got a call so you are usually in no doubt.

the vehicles are manned by full-time firefighters of whom there are 7 of.
in addition there are also volunteers attached to the station who among other things have some of the special vehicles.

the welltrafficked street drottinggatan where the fire station is located you can also catch emergency services often every day where police or ambulances like to come by.

if the firefighters are not at home it may be recommend to go down towards the intersection to admiralsgatan 150 meters away.
otherwise some of the other major intersections which are also in the area.

https://www.youtube.com/user/redningsstation/community

fronten

forside


https://www.facebook.com/redningsstation
https://www.instagram.com/redningsstation

#centrumfirestation #scaniatrucks #rädningstjänstensyd

消防車カテゴリの最新記事