region halland HALMSTAD AMBULANS 9120 i utryckning rettungsdienst auf Einsatzfahrt 緊急走行 救急車

region halland HALMSTAD AMBULANS 9120 i utryckning rettungsdienst auf Einsatzfahrt 緊急走行 救急車
タイトルregion halland HALMSTAD AMBULANS 9120 i utryckning rettungsdienst auf Einsatzfahrt 緊急走行 救急車
URLhttps://www.youtube.com/watch?v=fSH236aY3d0
公開日2022-05-01 20:53:31
再生時間00:54

ambulans 9120 från hamstad

ambulance 9120 from halmstad

15-4 2022

brandstationen i halmstad er formentlig en af sveriges største brand & redningsstationer. den ganske imponerende brandstation er bestemt også en af mine ynglings brandstationer.
den eneste ulempe er at der ikke er udendørs udkaldsanlæg lyd & lys men kun indendørs. så man skal holde øje med garagen hele tiden.

den store brandstation rummer 7 mand på fuldtid + indsatsleder døgnet rundt derudover er der også deltidsbrandfolk tilknyttet.

stationen huser et større garagen anlæg som gemmer på en hel del køretøjer samt diverse specialkøretøjer så der er også ganske mange forskellige udrykningssammensætninger som gør stationen ganske spændende.

stationen har også op til 4 ambulancer i beredskab som også jævnligt kan fanges.

brandberedskabet kører cirka 1.200 udkald årligt så man er oftest ret så sikker på at vende hjem med noget i kassen.

på langt de fleste udrykninger kører de til venstre ud af portende altså mod det store trafikkryds. så det anbefales også at løbe lidt mod krydset ved udkald.

i krydset er der også indimellem udrykning oftest nogle få gange dagligt. det vil oftest være enten politi eller ambulancer.
det kræves dog man er hurtigt på benende hvis man skal nå at fange en god video.

hvis brandmandskabet ikke er hjemme. de kunne jo evt være på øvelse. anbefales det evt at gå ned i krydset wrangelsgatan x norra infartsleden cirka 1.500 meter væk. tænker det et af de bedre steder at fange forbipasserende udrykning.

on english

the fire station in halmstad is probably one of sweden’s largest fire & rescue stations. the quite impressive fire station is certainly also one of my favorite fire stations.
the only drawback is that there is no outdoor call system sound & light but only indoors. so you has to keep an eye on the garage all the time.

the large fire station houses 7 men full-time + commandcar around the clock in addition there are also parttime firefighters attached.

the station houses a larger garage facility which stores a lot of vehicles as well as various special vehicles so there are also quite a few different emergency compositions which make the station quite exciting.

the station also has up to 4 ambulances on standby which can also be caught regularly.

the fire brigade drive around 1,200 calls a year, so you are usually pretty sure of returning home with something in the box.

most of the emergencies, they drive to the left out of the gate towards the large traffic junction. so it is also recommended to run a little towards the intersection when calling.

at the intersection there are also sametimes emergencies most often a few times a day. it will most often be either police or ambulances.
but you have to be little quick on your legs if you will catch a good video.

if the firefighters are not home. they could possibly be on a exercise. it is recommended to go down to the intersection wrangelsgatan x norra infartsleden about 1,500 meters away. think it’s one of the better places to catch emergency passersby.

https://www.youtube.com/user/redningsstation/community

fronten

forside


https://www.facebook.com/redningsstation
https://www.instagram.com/redningsstation

#regionhalland #volvoxc90 #volvoambulances

救急車カテゴリの最新記事