falck VORDINGBORG AMBULANCE 3950 i udrykning rettungsdienst auf Einsatzfahrt 緊急走行 救急車

falck VORDINGBORG AMBULANCE 3950 i udrykning rettungsdienst auf Einsatzfahrt 緊急走行 救急車
タイトルfalck VORDINGBORG AMBULANCE 3950 i udrykning rettungsdienst auf Einsatzfahrt 緊急走行 救急車
URLhttps://www.youtube.com/watch?v=vOYsXtT0Hw0
公開日2022-04-27 23:40:45
再生時間01:08

ambulance 3950 kører fra falck i vordingborg

ambulance 3950 drive from falck in vordingborg

https://www.youtube.com/user/redningsstation/community

fronten

forside


https://www.facebook.com/redningsstation
https://www.instagram.com/redningsstation

8-4 2022

#falckvordingborg #falckambulance #ambulanceredder

救急車カテゴリの最新記事