nordsjællands brandvæsen ST.HØ + ISL ABA MUSEUM brandbil i udrykning fire truck respond 緊急走行 消防車

nordsjællands brandvæsen ST.HØ + ISL ABA MUSEUM brandbil i udrykning fire truck respond 緊急走行 消防車
タイトルnordsjællands brandvæsen ST.HØ + ISL ABA MUSEUM brandbil i udrykning fire truck respond 緊急走行 消防車
URLhttps://www.youtube.com/watch?v=jKh_XvpGv_o
公開日2022-04-27 00:26:53
再生時間03:42

sprøjte høm1 + stigevogn høs1 fra hørsholm + ledervogn p1 fra kokkedal kører til automatisk brandalarm på ved møllen i hørsholm centrum

pump høm1 + stigevogn høs1 from hørsholm + commandcar p1 from kokkedal drive to automatic fire alarm on ved møllen in hørsholm city centre.

7-4 2022

hørsholm brandstation er 1 blandt 5 i nordsjællands brandvæsen. stationen er brandvæsnets største og den med flest udrykninger.

stationen er mest en deltidsbrandstation men i hverdagens dagtimer er der nogle folk der kan besætte et par pladser ved udkald de er også ganske gæstvenlige.

stationen har cirka 300-350 årlige udkald så man skal helst have god tålmodighed.
men over en hel dag kunne chancen godt være der for et udkald.

oftest er det en tanksprøjte høm1 og stige der kører.
nogle gange den anden tanksprøjte istedet for stige.
alle 3 biler samt stationens speciale dykkerbilen kan også fanges ved sjældenheder.

stationen har også flere småkøretøjer omme i baggården de fleste af dem er bare servicekøretøjer og det er mest kun hvis indsatsleder er der at det kan være interresant at holde øje med baggården.

det kan også være ganske svært både at holde øje med baggården samtidig med garagen og da der ingen udkaldssignaler er så skal man helst holde øje med portende i for garagen i de fleste tilfælde når man dog at opleve at deltidsbrandfolk møder ind inden de kører.

brandstationen er placeret i et let industrikvarter mest med erhverv men også tæt på beboelse. det er måske ikke det mest spændende kvarter.
der er heller ikke den store udrykningskørsel forbi.

hvis man er heldig kan man nogle gange opleve indsatsleder komme med udrykning oppe fra hovedkontoret i kokkedal.

det sker også en gang imellem ikke hveredag at man kan opleve en ambulance eller politibil ved rundkørslen.

ON ENGLISH

Hørsholm fire station is 1 in 5 in nordsjællands brandvæsen. the station is the largest in the fire service and also with most calls.

the station is mostly a part-time fire station but in everyday daytime hours there are some people who can occupy a few seats by call they are also quite guestfriendly.

the station has about 300-350 yearly calls so you should preferably have good patience.
but over a whole day the chance might well be there for a call.

most often it is a tankpumper høv1 and ladder.
sometimes the second tankpumper instead of ladder.
all 3 cars as well as the stations specialty diving car can also be catched by rarities.

the station also has several small vehicles in the backyard most of them are just service vehicles and it is mostly only if the commandcar is there that it can be interesting to keep an eye on the backyard.

it can also be quite difficult to keep an eye on the backyard at the same time as the firegarage and since there are no call signals, you should preferably keep an eye on the gates in front of the garage in most cases when you experience that part-time firefighters show up before they drive.

the fire station is located in a light industrial area mostly with business but also close to residential. it may not be the most exciting neighborhood.
nor is the big emergency driving past.

if you are lucky you can sometimes experience the commander coming with an emergency call up from the head office in kokkedal.

it also happens once in a while not every day that you can experience an ambulance or police car at the roundabout.

https://www.youtube.com/user/redningsstation/community

fronten

forside


https://www.facebook.com/redningsstation
https://www.instagram.com/redningsstation

#nordsjællandsbrandvæsen #indsatsleder #hørsholmbrandstation

消防車カテゴリの最新記事