beredskab øst falck ST.LY OLIESPILD brandbil i udrykning Feuerwehr auf Einsatzfahrt 緊急走行 消防車

beredskab øst falck ST.LY OLIESPILD brandbil i udrykning Feuerwehr auf Einsatzfahrt 緊急走行 消防車
タイトルberedskab øst falck ST.LY OLIESPILD brandbil i udrykning Feuerwehr auf Einsatzfahrt 緊急走行 消防車
URLhttps://www.youtube.com/watch?v=iqYKwE2P_Pw
公開日2022-04-26 01:46:39
再生時間01:53

sprøjte lym1 + tankvogn lyv1 fra st.lyngby beredskab øst falck kører til oliespild på buddingevej x motorring 3 i buddinge københavn

pump lym1 + watertanker lyv1 from st.lyngby drive to oilleak on buddingevej x motorring 3 in buddinge copenhagen

31-3 2022

station lyngby er en af de 4 brandstationer i beredskab øst som er brandvæsnet der dækker den nordlige del af storkøbenhavn. det er tilmed også en ganske stor og meget charmerende bondegårds agtig brandstation og er også placeret i dejligt og hyggeligt kvarter og brandfolkene plejer at være ret så gæstvenlige.

brandstationen er med både fuldtid og deltidsstyrke.
derudover er der også tilknyttet en indsatsleder som dækker hele den østlige del af beredskab øst hvilket giver nogle flere udkald når indsatsleder er der.

udover de ganske normale brandkøretøjer er der også specialkøretøjer som f.eks slangetender bådberedskab og følgeskadevogn hvilket også kan give nogle ganske interresante udrykninger hvis man er heldig.

man vil dog oftest opleve at det kun er 1 til 3 køretøjer der forlader stationen ved udkald her nogle gange kun indsatsleder men ofte også sprøjten som tit bliver suppleret med stigen nogle gange tankvognen istedet.

man skal være meget heldig for at fange ydreligere køretøjer.
ved bygningsbrande i eget districht bliver deltiden også sendt med så man kan her være heldig at fange 4-5 køretøjer.

brandstyrken kører cirka 500-600 årlige udkald og når indsatsleder også er der er der nok noget der minder om en dobbelt chance. så på en god dag kan man godt fange et par kald med et eller andet.

som bonus er der også et par ambulancer stationeret som også kan fange i ny og næ.

det skal dog nævnes at stationen har 2 udkørselsveje som de bruger cirka 50/50 så det kan nogle gange være lidt et sats at løbe mod den ene udgang.

stationen er godt nok placeret i et dejligt kvarter men det er en lidt kedelig vej som den ligger på uden der rigtig er passerende udrykning. de udrykninger der passerer vil oftest kun være til lokalområdet og det er ganske sjældent at det forekommer.

ON ENGLISH

station lyngby is one of the 4 fire stations in beredskanb øst. which is the fire brigade that covers the northern part of Greater Copenhagen. it is also a quite large and very charming farmlike fire station and is also located in a nice and cozy neighborhood and the firefighters tend to be quite friendly.

the fire station is with both full-time and part-time crew.
in addition there is also an commandcar who covers the entire eastern part of beredskab øst, which gives some more calls when the commander is on the station.

In addition to the quite normal fire vehicles, there are also special vehicles such as hoseunit rescueboat and followdamage unit, which can also give some quite interesting emergencies if you are lucky.

however you will most often find that only 1 to 3 vehicles leave the station when there are a call, sometimes only the commandcar but often also the pump which is often supplemented with the ladder sometimes the watertanker instead.

you has to be very lucky to catch other vehicles.
but to building fires in their own district, the parttime will also be called so you can be lucky to catch 4-5 vehicles.

the fire brigade drive around 500-600 annual calls and when the commander is also there, there is probably something remaning of a double chance. so on a good day you may well catch a few calls with something.

as a bonus there are also a few ambulances stationed which you also can catch now and then.

however it should be mentioned that the station has 2 exitroads which they use around 50/50 so it can sometimes be a bit of a rate to run towards one exit.

the station is well enough located in a nice neighborhood but it is a bit of a boring road as it is located without there really being a passing emergency. the emergencies that pass will most often only be to the local area and it is quite rare that it happens.

https://www.youtube.com/user/redningsstation/community

fronten

forside


https://www.facebook.com/redningsstation
https://www.instagram.com/redningsstation

#falcklyngby #beredskabøst #lyngbybrandstation

消防車カテゴリの最新記事