beredskab 4k falck ST.GR OVERTÆNDT VILLA brandbil i udrykning Feuerwehr auf Einsatzfahrt 緊急走行 消防車

beredskab 4k falck ST.GR OVERTÆNDT VILLA brandbil i udrykning Feuerwehr auf Einsatzfahrt 緊急走行 消防車
タイトルberedskab 4k falck ST.GR OVERTÆNDT VILLA brandbil i udrykning Feuerwehr auf Einsatzfahrt 緊急走行 消防車
URLhttps://www.youtube.com/watch?v=fiwhTC62TJw
公開日2022-04-20 01:08:44
再生時間01:07

sprøjte grm1 fra st.greve beredskab 4k falck kører til overtændt villa på ved rådhuset i greve

pump grm1 from st.greve drive to a bigger housefire on ved rådhuset in greve

18-3 2022

station greve ligger faktisk i hundige i deres industriområde i udkanten af byområdet lige mellem køge bugt motorvejen og ringstedbanen.
den kan være lidt svær at komme til med offentlig transport så hvis man ikke er i bil skal man være frisk på at gå lidt.

greve brandstation er en af de 3 lokationer i beredskab 4k.
brandberedskabet huser kun en sprøjte og et bådberedskab bemandet med 4 brandfolk på fuldtid.

grundet den lille bemanding bliver de ofte suppleret af st.tåstrup som er deres primære supplement station.

det er selvfølgelig lidt kedeligt at der kun er en sprøjte men stationen har også op til 3 ambulancer som man også jævnligt kan fange.

det er faktisk også en ganske hyggelig brandstation med god udenoms plads i grønne arealer hvor man kan vente.

sprøjten kører cirka 600-700 gange årligt så der burde også være rimelig god mulighed for at fange den en gang eller 2 over en hel dag.

vejen som brandstationen ligger ud til er lettere trafikkeret.
der er sjældent forbi passerende udrykning. nogle gange kan man fange indsatslederbilen fra hovedkontoret som ligger ganske tæt på station greve

indstalederbilen vil typsik kun komme forbi hvis den er stationeret og meldingen er i den sydlige del af greves districht. i disse tilfælde vil det også være en i det at løbe op til motorvejsbroen hvor tåstrup nogle gange kommer forbi for at supplere op. man skal dog være rimelig hurtigt på benende.

for nogle kan det måske bare betale sig at stå oppe ved motorvejsbroen permanent der er godt nok meget billarm og ikke meget plads.

der er et godt viev ned til brandstationens udgang samt langs den brede motorvej.

næsten alle udrykninger fra greve passerer motorvejsbroen og der kommer også indimellem udrykninger nede på motorvejen her oftest ambulancer.

alternativt kan man også gå ned til hovedkontoret hvor indsatsleder nogle gange er. det er på geminivej 500 meter væk fra st.greve.

vil dog foreslå kun at gøre det mens sprøjten er på gaden.

ON ENGLISH

station greve is actually located in hundige in their industrial area on the outskirts of the urban area just between køge bugt highway and ringsted trainway.

it can be a bit difficult to get to by public transport so if you are not in a car you need to be fresh to walk a bit.

greve fire station is one of the 3 locations in beredskab 4k.
the fire station only houses a pump and a rescueboat manned by 4 fulltime firefighters.

due to the small staffing they are often supplemented by st.tåstrup which is their primary supplement station.

it is of course a bit boring that there is only are one pump but the station also has up to 3 ambulances which you can also regularly catch.

it is actually also a quite cozy fire station with good outside space in green areas where you can wait.

the pump drive around 600-700 times a year so there should also be a reasonably good opportunity to catch it once or twice over an entire day.

the road which the fire station is located is a little easily trafficked.
there is rarely past passing emergency. sometimes you can catch the commandcar from the head office which is quite close to station greve

the commandcar will typically only pass by if it is stationed and the call is in the southern part of the greves firedistrict. in these cases it will also be good to run up to the highway bridge where tåstrup sometimes comes by to supplement up. but you must be reasonably quick on your legs

for some it maybe just best to stand up by the highway bridge permanently but there is a lot of car noise and not much space.

but there is a good viev down to the fire station exit as well as along the wide highway.

almost all emergencies from greve cross the highway bridge and there are also emergencies from time to time down on the highway here most often ambulances.

alternatively you can also go down to the head office where the commandcar is sometimes. it is on geminivej 500 meters away from st.greve.

but you would only doing this while the greve pump is on the street.

https://www.youtube.com/user/redningsstation/community

fronten

forside


https://www.facebook.com/redningsstation
https://www.instagram.com/redningsstation

#falckgreve #beredskab4k #overtændtvilla

消防車カテゴリの最新記事