hovedstadens beredskab ST.GH BYGB KÆLDER brandbil i udrykning Feuerwehr auf Einsatzfahrt 緊急走行 消防車

hovedstadens beredskab ST.GH BYGB KÆLDER brandbil i udrykning Feuerwehr auf Einsatzfahrt 緊急走行 消防車
タイトルhovedstadens beredskab ST.GH BYGB KÆLDER brandbil i udrykning Feuerwehr auf Einsatzfahrt 緊急走行 消防車
URLhttps://www.youtube.com/watch?v=YdTYX9fl2FM
公開日2022-04-18 21:06:29
再生時間00:54

ledervogn p204 fra st.gearhallen hovedstadens beredskab kører til melding om kælderbrand på smedetoften i bispebjerg københavn

commandcar p204 from st.gearhallen drive to call about basement fire on smedetoften in bispebjerg copenhagen

st.gearhallen er placeret i den københavnske bydel valby.
det er hovedstadens beredskabs nyeste lokation i et kvarter som er blevet udviklet over de sidste år fra industri og nu til et pulserende bolig og kontorkvarter.

brandstationen har ikke mange køretøjer og det meste af brandstationen er kontorfaceliteter samt vagt og alarmcentral for hovedstadsområdet.

i mange tilfælde vil det kun være indsatsleder vest der er på stationen som er en af de 3 primære indsatslederbiler i hovedstadens beredskab.

man vil dog ofte opleve i dagtimerne at nogle af byens andre indsatsleder også opholder sig på stationen og derfor kan give nogle flere udrykninger.

stationen kan desværre være ganske lukket for offentligheden og der er ingen udkaldssignaler så man skal holde øje med porten.
der er heller ikke så meget plads at vente på og mest af alt sidder man på en parkeringsplads dog lidt tilbagetrukket for den værste trafik.

men der burde nu være rimelig god mulighed for et udkald da indsatslederbilen har cirka 900 udkald årligt.
så over en hel dag burde der være god chance for et udkald eller 2 og især hvis nogle af de andre biler også er der.

stationen er også placeret tæt på et af valbys bedste trafikkryds at filme udrykningskøretøjer i lige ved toftegårds plads.

her kommer der både ambulancer og politi flere gange dagligt.
man kan også være heldig at fange en lægebil eller brandkøretøjer fra de lokale brandstationer med en reel brandstyrke som oftest vil være vesterbro eller frederiksberg.

der er dog lige lidt løbe vej til krydset så man skal være hurtig på benende.

ON ENGLISH

st.gearhallen is located in the copenhagen district valby.
it is hovedstadens beredskabs newest location in a neighborhood that has been developed over the last few years from industry and now to a vibrant residential and office neighborhood.

the fire station does not have many vehicles and most of the fire station is office facilities as well as the alarm and dispatch center for the capital region.

in many cases it will only be the commandcar west who is at the station which is one of the 3 primary commandcars in hovedstadens beredskab

however you will often experience in the daytime that some of the citys commandcars are also at the station and can therefore give some more emergency calls.

the station can unfortunately be quite closed to the public and there are no call signs so you has to keep an eye on the gate.
there is not much space to wait for and you most of all sit in a parkinglot, however a little withdrawn for the worst traffic.

but there should be a reasonably good opportunity for a call as the commandcar has about 900 calls on a year.
so over an entire day there should be a good chance for a call or 2 and especially if some of the other cars also are there.

the station is also located close to one of valbys best traffic junctions to film emergency vehicles in right next to toftegårds plads.

here both ambulances and police come several times a day.
you can also be lucky to catch an mediccar or fire trucks from the local fire stations with a real fire crew which will most often be vesterbro or frederiksberg.

however there is just a little run way to the intersection so you has to be quick on your legs.

https://www.youtube.com/user/redningsstation/community

fronten

forside


https://www.facebook.com/redningsstation
https://www.instagram.com/redningsstation

#gearhallen #hovedstadensberedskab #indsatsleder

消防車カテゴリの最新記事