hovedstadens beredskab ST.FB PERSON UNDER TOG brandbil i udrykning fire brigade respond 緊急走行 消防車

hovedstadens beredskab ST.FB PERSON UNDER TOG brandbil i udrykning fire brigade respond 緊急走行 消防車
タイトルhovedstadens beredskab ST.FB PERSON UNDER TOG brandbil i udrykning fire brigade respond 緊急走行 消防車
URLhttps://www.youtube.com/watch?v=h-9Vd1O-Y20
公開日2022-04-17 21:20:48
再生時間02:07

redningsvogn fe19 fra st.frederiksberg kører til melding om person under tog på hovedbanegården i centrum af københavn

rescue unit fe19 from st.frederiksberg drive to call about person under a train on the central station in copenhagen city centre.

11-3 2022

frederiksberg brandstation er placeret lige i midten af hovedstadens beredskabs dækningsområde i et af københavns mest befolkningstætte områder.

stationen ligger lige i midten af det ganske flotte frederiksberg. brandstationen er ingen undtagelse i den næsten borg/palæ agtige bygning med grønne porte i et dejligt kvarter.

indergården kan godt være lidt lukket for offentligheden men ellers kan man sidde ved indgangen i læ for regn og vind. det er et ganske godt sted at vente og man kan sagtens hører når der er udkald hvis man er uden for indergården.

stationen er tilmed også en af københavns travle bemandet med 8 fuldtidsfolk som bemander de typisk 1-3 køretøjer cirka 3-4 gange dagligt.

så der er god mulighed at fange et par udkald over en hel dag.

stationen huser også flere ambulancer som også kan fanges.
her vil det dog være en fordel at sidde i indergården da man ikke kan holde øje med dem alle ude fra.

vejen som brandstationen ligger på er ganske fin og rimelig rolig.
dog lidt kedelig uden passerende udrykning.

hvis brandmandskabet ikke er hjemme kan man med fordel gå over i krydset falkoner alle x smallegade hvor kan fange lidt forbipasserende udrykning ind imellem.

ellers hvis man villig til at gå en længere tur på cirka 1.500 m til falkoner alle x ågade vil det være en fordel da der er en del mere forbipasserende udrykningsaktivitet.

frederiksberg fire station is located right in the middle of hovedstadens beredskab area in one of Copenhagens most densely populated areas.

the station is located right in the middle of the quite beautiful frederiksberg. the fire station is no exception in the almost castle / mansion-like building with green gates in a lovely neighborhood.

the courtyard can be a bit closed to the public but otherwise you can sit at the entrance sheltered from rain and wind. it is a pretty good place to wait and you can easily hear when there are calls if you are outside the courtyard.

The station is also one of Copenhagens busy staffed with 8 full-time people who staff the typical 1-3 vehicles about 3-4 times a day.

so there is a good chance of catching a few calls over an entire day.

the station also houses several ambulances which can also be caught.
here however it will be best to sit in the courtyard as they can not keep an eye on them all from outside.

the road on which the fire station is located is quite nice and reasonably quiet.
however a little boring without passing emergency response.

if the fire brigade is not at home, you can go over to the intersection of falkoner alle x smallegade where you maybe can catch passing emergency in between.

otherwise if you is willing to go a longer walk of about 1,500 m to falkoner alle x ågade it will be best as there is a lot more passing emergency activity.

https://www.youtube.com/user/redningsstation/community

fronten

forside


https://www.facebook.com/redningsstation
https://www.instagram.com/redningsstation

#hovedstadensberedskab #fleksibelenhed #frederiksbergbrandstation

消防車カテゴリの最新記事