hovedstadens beredskab ST.T BYGB ALTAN brandbil i udrykning Feuerwehr auf Einsatzfahrt 緊急走行 消防車

hovedstadens beredskab ST.T BYGB ALTAN brandbil i udrykning Feuerwehr auf Einsatzfahrt 緊急走行 消防車
タイトルhovedstadens beredskab ST.T BYGB ALTAN brandbil i udrykning Feuerwehr auf Einsatzfahrt 緊急走行 消防車
URLhttps://www.youtube.com/watch?v=BtOF2_qNAGo
公開日2022-04-13 23:46:26
再生時間02:34

sprøjte m103 + redningsvogn fe13 fra st.tomsgården hovedstadens beredskab kører til melding om brand på altan på emdrupvej i emdrup københavn

pump m103 + rescue unit f13 from st.tomsgården drive to call about fire on a balcony om emdrupvej in emdrup copenhagen

11-3 2022

tomsgårdens brandstation er en af de største og mest interresante brandstationer i hovedstadens beredskab og er placeret i et meget livligt område også kaldet nordvest med en masse store trafikkryds.

brandstationen selv ligger også lige ud til et stort og meget trafikkeret trafikkryds på hjørnet af frederikssundsvej og hulgårdsvej.
brandgaragen ligger lige ud til gaden og trafikkrydset så brandbilerne kan nogle gange have svært ved at komme ud af garagen på grund af biler der står i vejen for det røde trafiklys.

stationen kan godt være lukket for offentligheden og hvis man ikke har mulighed for at sidde omme i gården må man nøjes med at sidde på gaden hvor der ikke er meget plads.
stationen har ingen udrykningssignaler ved udkald så man må holde øje med portende som man gør bedst på modsatte side af gaden hvor man kan få et overblik over garagen.

i baggården på brandstationen som desværre er ganske skjult fra gaden er der også en større vognpark med specialkøretøjer herunder 3 kroghejskøretøjer med en masse conteinere.

derudover er det frivillige beredskab også tilknyttet st.tomsgården som også har mange køretøjer holdende alder bagerst i den ganske dybe baggård.

kroghejs og de frivillige køretøjer er meget sjældne at fange i udrykning.

til gengæld er der lidt mere udrykning fra forgaragen ud til gaden hvor brandkøretøjerne har cirka 1.000 udkald årligt bemandet med 6-8 brandmænd på fuldtid.
de oftest bemandede køretøjer er sprøjten og den fleksible enhed/redningsvogn eller stigevognen.

der holder også en kemivogn som er en af stationens specialer.
men den kører også meget sjældent.

når der ikke er udrykning fra brandstationen så er der som regel stor mulighed for at fange udrykninger i det store trafikkryds herunder politi fra den bagved liggende politistation st.bellahøj eller ambulancer som kommer forbi flere gange dagligt.

der er også mulighed for at fange lægebiler brandkøretøjer fra andre stationer eller anden type køretøjer en gang imellem.

ON ENGLISH

tomsgården’s fire station is one of the largest and most interesting fire stations in hovedstadens beredskab and is located in a very lively area also called northwest with a lot of large traffic intersections.

the fire station itself is also right next to a large and very busy traffic junction on the corner of frederikssundsvej and hulgårdsvej.
the fire garage is located right next to the street and the traffic intersection so the fire trucks can sometimes have difficult to getting out of the garage due to cars standing in the way of the red traffic light.

the station can be closed to the public and if you do not have the opportunity to sit in the courtyard you must just sit on the street where there is not much space.
the station has no emergency signals when they ar called so you have to keep an eye on the garagegates as you do best on the opposite side of the street where you can get an overview of the garage.

in the backyard of the fire station which is unfortunately quite hidden from the street there is also a larger fleet of special vehicles including 3 hooklifts vehicles with a lot of containers.

in addition the voluntary firebrigade is also attached to st.tomsgården which also has many vehicles holding in the back of the quite deep backyard.

hooklifts and the volunteer vehicles are very rare to catch in emergency.

but there is better chance to a emergency response from the front garage to the street where the fire trucks have around 1,000 calls on a year staffed with 6-8 fulltime firefighters.
the most commonly manned vehicles are the pump and the flexunit / rescue vehicle or the ladder truck.

there is also a hazmat unit which is one of the station’s specialties.
but it also drive very rarely.

when there is no emergency response from the fire station there is usually a great opportunity to catch emergency responds in the large traffic intersection including police from the police station st.bellahøj behind the fire station or ambulances that come by several times a day.

it is also possible to catch mediccars fire trucks from other stations or other type of vehicles once in a while.

https://www.youtube.com/user/redningsstation/community

fronten

forside


https://www.facebook.com/redningsstation
https://www.instagram.com/redningsstation

#tomsgårdenbrandstation #hovedstadensberedskab #brandudrykning

消防車カテゴリの最新記事