falck hvidovre TAVLEVOGN 8667 brandbil i udrykning Feuerwehr auf Einsatzfahrt 緊急走行 消防車

falck hvidovre TAVLEVOGN 8667 brandbil i udrykning Feuerwehr auf Einsatzfahrt 緊急走行 消防車
タイトルfalck hvidovre TAVLEVOGN 8667 brandbil i udrykning Feuerwehr auf Einsatzfahrt 緊急走行 消防車
URLhttps://www.youtube.com/watch?v=_aj4Tj6CNNg
公開日2022-04-04 20:33:28
再生時間01:38

tavlevogn 8667 fra falck i hvidovre fanget på avedøre havnevej i hvidovre københavn

road safety unit 8667 from falck hvidovre catched on avedøre havnevej in hvidovre copenhagen

4-3 2022

videoen er filmet fra den lille kunstige bakke ved krydset avedøre havnevej og holbækmotorvejen her kan du få et flot overview over københavn samt fange de daglige passerende udrykningskøretøjer fra den nærliggende redningsstation hvidovre hvor falck og hovedstadens beredskab har til huse.

fra redningsstationen vil der typisk dagligt passerer ambulancer og autohjælpskøretøjer især tavlevogne som skal ud til storkøbenhavns motorvejsnet.

brandbiler vil oftest også passerer hver dag.

man har også et overview over motorvejskrydset hvor der også meget ofte kommer ambulancer op fra som skal til det nærliggende hvidovre hospital.

for at fange de bedste ambulance videoer anbefales det dog at gå dirkete ned til motorvejskrydset da man har et bedre overview over motorvejen. desværre er der en lydmur som spærrer for motorvejs afkørslen når man står oppe på bakken.

ved motorvejskrydset er der også indimellem muligt at fange brandkøretøjer fra andre stationer.

ON ENGLISH

the video was filmed from the small artificial hill at the intersection avedøre havnevej and the highway holbækmotorvejen here you can get a nice overview of copenhagen and catch the daily passing emergency vehicles from the nearby rescue station hvidovre where falck and hovedstadens beredskab are housed.

From the rescue station, ambulances and car assistance vehicles will typically pass daily especially road safety units that are going out to the Greater Copenhagen highway network.

fire trucks will most often also pass every day.

you also have an overview of the highway junction where ambulances also very often come up from which to the nearby hvidovre hospital.

to capture the best ambulance videos however, it is recommended to go directly down to the highway junction as you have a better overview of the highway. unfortunately there is a sound barrier that blocks the highway exit when you standing on the hill.

at the highway junction, it is also occasionally possible to catch fire trucks from other stations.

https://www.youtube.com/user/redningsstation/community

fronten

forside


https://www.facebook.com/redningsstation
https://www.instagram.com/redningsstation

#roadsafety #avedørehavnevej #falck

消防車カテゴリの最新記事