hovedstadens beredskab ST.V BYGB KÆLDER brandbil i udrykning Feuerwehr auf Einsatzfahrt 緊急走行 消防車

hovedstadens beredskab ST.V BYGB KÆLDER brandbil i udrykning Feuerwehr auf Einsatzfahrt 緊急走行 消防車
タイトルhovedstadens beredskab ST.V BYGB KÆLDER brandbil i udrykning Feuerwehr auf Einsatzfahrt 緊急走行 消防車
URLhttps://www.youtube.com/watch?v=VZ3CAAOdRtQ
公開日2022-03-21 22:16:36
再生時間02:33

bobcatstige s124 fra st.vesterbro kører til kælderbrand på kong georgsvej på frederiksberg københavn

bobcatladder s124 from st.vesterbro drive to basementfire on kong georgsvej on frederiksberg copenhagen

24-2 2022

vesterbro brandstation er en god brandstation at vente på udkald. det er en fed og flot brandstation med flere specialkøretøjer. det er endda også storkøbenhavns næst traveste brandstation med cirka 4 kald per dag i gennemsnit. så man skal oftest ikke vente så lang tid.

stationen kan være en smule lukket for offentligheden men man kan sidde ok ude foran garagen på gaden.

man kan også sidde på de små gader omme bag i hvor der er lidt mere ro.
her kan man også kigge ind til baggården men man vil dog bagfra skulle være hurtig på benende når der er udkald.

hvis man er heldig kan man måske få lov til at sidde i gården men der har man samme problem hvis udkaldet opstår skal man være hurtig på benende hvis man skal nå ud til gaden.

de mest normale biler at fange er sprøjten bobcatstigen eller den fleksible enhed/redningsvogn nogle gange kører de hver for sig og hvis man er heldig kører de samlet.

stationen har også et antal specialkøretøjer bl.a drone og luf60 det er dog forholdsvis sjældent de for et kald. så man skal være ganske heldig.

stationen huser også op til 3 ambulancer som man ogsåcselvfølgelig kan fange på daglig basis.

enghavevej som brandstationen ligger på er en ganske traffikeret boulevard lignende vej som stækker sig fra frederiksberg og til ørestaden.

der kommer ind imellem udrykningskøretøjer oftest nogle gange i døgnet. her vil oftest være ambulancer eller politi.

hvis brandvæsnet ikke er hjemme kan det anbefales at gå ned til det store kryds ved p.knudsens gade og enghavevej eller i det store kryds i modsat retning ved enghavevej x ingerslevsgade.

begge kryds er ganske gode at fange udrykningskøretøjer på.

ON ENGLISH

vesterbro fire station is a good fire station to wait for calls. it is a nice and beautiful fire station with several special vehicles. it is even Greater Copenhagens second busiest fire station with about 4 calls per day on average. so you usually does not have to wait that long.

the station may be a bit closed to the public but you can sit ok outside in front of the garage on the street.

you can also sit on the small streets in the back where there is a little more silence.
here you can also look into the backyard, but from the back you will have to be quick on the legs when there are calls.

if you are lucky you may be allowed to sit in the yard but there you have the same problem if the call occurs you have to be quick on the legs if you have to reach the street.

the most normal cars to catch are the pump bobcat ladder or the flexible unit / rescue unit sometimes they drive separately and if you are lucky they drive together.

the station also has a number of special vehicles including drone and luf60 however they are relatively rare for a call. so you has to be quite lucky.

the station also houses up to 3 ambulances which you can of course catch on a daily basis.

enghavevej on which the fire station is located is a fairly busy boulevard that stretches from frederiksberg and to ørestaden.

here come in between emergency vehicles most often a few times a day. here will most often be ambulances or police.

if the fire brigade is not at home it is recommended to go down to the large intersection at p.knudsens gade and enghavevej or at the large intersection in the opposite direction at enghavevej x ingerslevsgade.

both intersections are quite good for catching emergency vehicles.

https://www.youtube.com/user/redningsstation/community

fronten

forside


https://www.facebook.com/redningsstation
https://www.instagram.com/redningsstation

#vesterbrobrandstation #bobcatstige #hovedstadensberedskab

消防車カテゴリの最新記事