hovedstadens beredskab ST.GO ABA ERHVERV brandbil i udrykning Feuerwehr auf Einsatzfahrt 緊急走行 消防車

hovedstadens beredskab ST.GO ABA ERHVERV brandbil i udrykning Feuerwehr auf Einsatzfahrt 緊急走行 消防車
タイトルhovedstadens beredskab ST.GO ABA ERHVERV brandbil i udrykning Feuerwehr auf Einsatzfahrt 緊急走行 消防車
URLhttps://www.youtube.com/watch?v=1ts_jSXGaUY
公開日2022-03-17 00:42:02
再生時間02:42

sprøjte m111 + stigevogn s21 fra st.glostrup kører til automatisk brandalarm på rørvang i albertslund københavn

pump m111 + ladder s21 from st.glostrup drive from automatic fire alarm on rørvang in albertslund copenhagen

18-2 2022

glostrup brandstation er hovedstadens beredskabs vestligeste brandstation med stations grænse til beredskab 4k.
brandstationen i glostrup er placeret lige glostrups bymidte men garagen er lidt gemt væk fra den traffikerede hovedvejen som går tværs igennem vestegnen.

garagen ligger med villa og brandtårn ud til en lille hyggelig og stille vej ved rådhusparken. plejehjem og flere villaer som skaber en ganske hyggelig atmosfære som gør det til et dejligt sted at vente på udrykning.

stationer huser 6 brandfolk som bemander stationens 5 køretøjer.
her af sprøjte stige og tankvogn som de klart mest brugte biler.

stationen kører cirka 1.000 årlige udkald så der skulle være stor chance at fange dem hvis man er der en hel dag.

nogle få hundrede meter fra brandstationen ligger det store vejkryds hovedvejen x søndre ringvej hvor der også kommer ganske mange udrykningskøretøjer bl.a på vej til glostrup hospital.

der er både ambulancer politi flere gange dagligt og jævnligt også lægebiler.
man skal dog have benene på nakken hvis man skal nå helt ned i krydset.

men man plejer ofte at kunne hører gadeudrykningerne forholdsvis tidligt så hvis du er lidt frisk plejer man godt at kunne nå dem.

ON ENGLISH

glostrup fire station is hovedstadens beredskabs westernmost fire station with the stations districht out to beredskab 4k.
the fire station in glostrup is located right in the center of glostrup but the garage is a bit hidden away from the busy mainroad hovedvejen which runs across whole copenhagen.

the garage is located with a house and fire tower next to a small cozy and quiet road by the town hall park. nursing home and several houses which create a quite cozy atmosphere which makes it a nice place to wait for emergency.

the station houses 6 firefighters who man the station’s 5 vehicles.
here of pump and ladder and tanker as the clearly most used cars.

the station has around 1,000 yearly calls so there should be a good chance of catching them if you are there a whole day.

a few hundred meters from the fire station is the large road junction hovedvejen x søndre ringvej where there are also often emergency vehicles including on the way to glostrup hospital.

there are both ambulances police several times daily and regularly also mediccars.
however you must have the legs on the neck if you have to reach all the way down to the intersection then the emergencys come.

but you are often able to hear the street calls relatively early, so if you are a little fresh you are usually able to reach them.

https://www.youtube.com/user/redningsstation/community

fronten

forside


https://www.facebook.com/redningsstation
https://www.instagram.com/redningsstation

#glostrupbrandstation #hovedstadensberedskab #brandmand

消防車カテゴリの最新記事