hovedstadens beredskab ST.Ø AMBULANCE A98 i udrykning rettungsdienst auf Einsatzfahrt 緊急走行 救急車

hovedstadens beredskab ST.Ø AMBULANCE A98 i udrykning rettungsdienst auf Einsatzfahrt 緊急走行 救急車
タイトルhovedstadens beredskab ST.Ø AMBULANCE A98 i udrykning rettungsdienst auf Einsatzfahrt 緊急走行 救急車
URLhttps://www.youtube.com/watch?v=dqeI8jnq-o8
公開日2022-03-14 21:16:44
再生時間01:02

ambulance a98 kører fra st.østerbro hovedstadens beredskab i københavn

ambulance a98 drive from st.østerbro in copenhagen

11-2-2022

østerbro brandstation er en af byens flotteste brandstationer både udvendig og indvendig.

stationen er en af de mere centrale brandstationer i københavn men er faktisk den fudltidsbrandstation i hovedstadens beredskab der kører mindst med cirka 700 årlige udkald som er fordelt på 6 mand i 3 biler døgnet rundt.

stationen kan desværre også være ganske lukket for offentligheden men man kan dog godt sidde ok ude på den forholdsvis rolige vej hvis der er godt vejr.

det er dog en lidt kedelig vej og passerende udrykningskøretøjer forekommer stort set aldrig.

udkaldshøjtaleren i gården er ikke aktivt så man kun lige knap nok hører når de bliver kaldt.
men gitterporten til gaden går op automatisk ved udkald og lampetabloet på fasaden lyser op.

hvis man er heldig kan man måske få lov til at opholde sig inde i gården hvor man kan sidde i mere rolige omgivelser og i læ for regn og vind.

de mest normale udrykninger vil være med sprøjten jævnligt også stigevognen.
hvis man er heldig kan man evt fange den fleksible enhed og da de kører 700 gange årligt burde der være god mulighed for at fange dem over en hel dag.

stationen huser også 2 ambulancer som man også kan fange indimellem.

et tip er at løbe lidt ned ad gaden mod togstationen når der er udkald.
de kører nemlig altid den vej da vejen er ensrettet.

hvis brandmandskabet ikke er hjemme vil det med fordel være en ide at gå et andet sted hen og vente.
her evt ved rigshospitalet små 2 kilometer væk. her er der ofte udrykning.

ON ENGLISH

østerbro fire station is one of the city’s most beautiful fire stations both outside and inside.

the station is one of the more central fire stations in copenhagen but is actually the fulltime fire station in hovedstadens beredskab who has the fewest calls with about 700 yearly calls which are distributed to 6 men in 3 cars around the clock.

the station can unfortunately also be quite closed to the public but you can still sit ok out on the relatively quiet road if the weather is good.

however it is a slightly boring road and passing emergency vehicles you will almost never see.

the call speaker in the yard is not active so you only barely hear when they are called.
but the lattice gate to the street goes up automatically then they called and the lamp table on the facade lights up.

if you are lucky you may be allowed to stay inside the yard where you can sit in calmer surroundings and sheltered from rain and wind.

the most normal emergencies will be with the pump regularly also the ladder truck.
if you are lucky you can possibly catch the flexible unit and since they run 700 times a year there should be a good opportunity to catch them over a whole day.

the station also houses 2 ambulances which you can also catch sometimes.

a tip is to run a little down the street towards the train station when there are calls.
they always drive that way as the road is a one-way street.

if the firefighters are not at home, it would be an idea to go somewhere else and wait.
here possibly at the national rigshospital around 2 kilometers away.
here there is often emergency.

https://www.youtube.com/user/redningsstation/community

fronten

forside


https://www.facebook.com/redningsstation
https://www.instagram.com/redningsstation

#østerbrobrandstation #hovedstadensberedskab #mercedessprinter

救急車カテゴリの最新記事