responce FREDERICIA AMBULANCE 3367 i udrykning rettungsdienst auf Einsatzfahrt 緊急走行 救急車

responce FREDERICIA AMBULANCE 3367 i udrykning rettungsdienst auf Einsatzfahrt 緊急走行 救急車
タイトルresponce FREDERICIA AMBULANCE 3367 i udrykning rettungsdienst auf Einsatzfahrt 緊急走行 救急車
URLhttps://www.youtube.com/watch?v=rLf8DOBfQrA
公開日2021-10-06 03:48:25
再生時間00:59

ambulance 3367 kører fra fredericia responce

ambulance 3367 drive from fredericia

29-7 2021

https://www.youtube.com/user/redningsstation/community

fronten

forside


https://www.facebook.com/redningsstation
https://www.instagram.com/redningsstation

#responce #ambulancefredericia #mercedessprinter

救急車カテゴリの最新記事